Etelä-Suomen AVI myönsi ympäristöluvan Aero Investin lentopaikalle Mäntsälään

Mäntsälä Aero kesä 2019 ilmakuvaEtelä-Suomen aluehallintovirasto on 9. joulukuuta 2020 myöntänyt Aero Invest Oy:lle ympäristöluvan pienlentokoneiden ja helikoptereiden lentopaikalle. Mäntsälä Aeron lentopaikka sijoittuu Valtatie 25:n varteen noin kuuden kilometrin päähän Mäntsälän keskustasta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Aero Invest Oy:lle ympäristöluvan Mäntsälä Aeron lentopaikalle. Ympäristölupaa haki Gles Oy. Ympäristöasioiden osalta hanke on käynnistetty elokuussa 2017.

Mantsala_AERO_ilmastaVuonna 2019 Mäntsälä Aeron lentopaikan kooksi kerrottiin noin 15 hehtaaria. Alueelle rakennettaisiin 800 metrin mittainen kiitotie 07/25. Esillä on ollut jopa 400 metriä pidempi kiitotiehanke.

Lentopaikalle nousee myös 900 neliömetrin huolto- ja säilytyshalli. Kiitotien ja metsäalueen välissä olevalle meluvallille on suunniteltu 3500 neliömetriä kattava aurinkopaneelien keräyspiste. Koko kenttäalueen rakentaminen arvioitiin kestävän 6-7 vuotta.

AVI:n myöntämä ympäristölupa koskee pienlentokoneiden ja helikoptereiden lentopaikkaa sekä betonin ja ylijäämämaa-aineksen hyödyntämistä lentopaikan maarakentamisessa sekä maarakentamisessa hyödynnettävän betonin ja lentopaikan alueelta louhittavan kiviaineksen murskausta. AVI: lupa mahdollistaa myös toiminnassa syntyvän jäteveden johtamisen ojaan.

Mantsala_AERO_asemakaavaAluehallintovirasto on hylännyt toiminnan aloittamisluvan eikä lentopaikan rakentamista ja lentopaikkatoimintaa saa aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä 15.1.2021, jos päätökseen ei haeta muutosta valittamalla.

Lupaa koskeva toiminta sijoittuu Mäntsälään Mäntsälä-Hanko -valtatien läheisyyteen.

Lue myös: