EU komissio esitteli uudet parannetut lentomatkustajan oikeudet

EFHK_baggagedropMatkustajien oikeuksien turvaaminen ja puolustaminen on yksi EU:n liikennepolitiikan merkittävistä saavutuksista. Matkustajat ovat sääntöjen myötä saaneet parempaa kohtelua osakseen. EU komissio on julkistanut ehdotuksensa paremmista säännöistä.

Lentomatkustajien oikeuksia koskevassa asetuksessa (EU) N:o 261/2004, joka tuli voimaan helmikuussa 2005, vahvistetaan avunannon ja korvausten vähimmäistasot tapauksissa, joissa matkustajalta on evätty pääsy lentokoneeseen tai lento myöhästyy huomattavasti tai peruutetaan.

EU_pax_rights_logoUudet säännöt ovat muuttaneet lentoliikenteen harjoittajien toimintatapoja huomattavasti. Lentoyhtiöt ovat erityisesti vähentäneet (matkustajille monenlaisia hankaluuksia aiheuttavia) lennolle pääsyn epäämisiä ja lentojen peruuttamista kaupallisista syistä. Tämän myötä matkustajat saavat nykyisin oikeudenmukaisempaa kohtelua.

Uudessa ehdotuksessa selvennetään eräitä EU-lainsäädännön kohtia, joista on aiheutunut hankaluuksia matkustajille ja lentoyhtiöille. Lisäksi siinä säädetään uusista oikeuksista tarpeen mukaan. Ehdotukseen sisältyy tehokkaita menettelyjä valitusten käsittelemiseksi sekä valvonnan, seurannan ja seuraamuspolitiikan tehostamiseen liittyviä toimenpiteitä, joilla varmistetaan matkustajien kaikkien oikeuksien parempi toteutuminen.

Tarkoituksena on myös varmistaa, että velvollisuudet ovat taloudellisesti realistisia. Lisäksi esitetään toimenpiteitä hinnoittelun avoimuuden turvaamiseksi ja matkustajien intressien suojaamiseksi lentoyhtiön maksukyvyttömyystapauksessa.

Lentomatkustajien oikeuksien tarkistaminen - kysymyksiä ja vastauksia