Eversti Jukka Aihtia Utin jääkärirykmentin komentajaksi

Jukka_aihtia_puolustusvoimatPuolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1. toukokuuta lukien. Utin jääkärirykmentin komentajaksi on määrätty eversti Jukka Aihtia. Hän palvelee tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulussa Maisteriosaston johtajana.

Eversti Aihtia on aiemmin palvellut muun muassa koulutuspäällikkönä Maavoimien esikunnassa, opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä pataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa.

Aihtia on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2001 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2017.

Everstiluutnantti Jussi Kosonen on määrätty Utin jääkärirykmentin esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä Erikoisjääkäripataljoonan komentajana Utin jääkärirykmentissä.

Everstiluutnantti Jari Kielenniva on määrätty Erikoisjääkäripataljoonan komentajaksi Utin jääkärirykmenttiin. Hän palvelee tällä hetkellä Turvallisuuskomitean sihteeristössä Puolustusministeriössä.

Majuri Henry Mikkonen on määrätty lentotekniikkalaivueen komentajaksi Karjalan lennostoon. Hän palvelee tällä hetkellä operaatiopäällikkönä Satakunnan lennoston esikunnassa. T.T.