FAA: Boeingilla on 90 päivää aikaa toimittaa kattava suunnitelma laadunvalvontaongelmien korjaamiseksi

faa_building_1FAA vaatii Boeingilta toimia yhtiön lentokonetuotannon laadunvalvontaongelmien ratkaisemiseksi. Nyt toimille on annettu 90 vuorokauden aikaraja, jonka sisällä Boeingin tulee esittää ilmailuviranomaiselle kattava suunnitelma tilanteen korjaamiseksi.


FAA:n johtaja Mike Whitaker ilmoitti tiistaina 27. helmikuuta Boeingin johdolle, että lentokonevalmistajan tulee esittää kattava toimintasuunnitelma nykyisten laadunvalvontaongelmien ratkaisemiseksi ja FAA:n asettamien ehdottomien turvallisuusstandardien täyttämiseksi.

"Boeingin tulee sitoutua todellisiin ja perusteellisiin parannuksiin", sanoi FAA:n Whitaker kokouksessa Boeingin toimitusjohtaja Dave Calhounille ja hänen ryhmälleen.

"Perustavan muutoksen toteuttaminen vaatii Boeingin johdolta jatkuvaa ponnistelua, ja aiomme pitää heidät vastuussa kaikista muutoksista, joilla saavutetaan molempia osapuolten odotukset", jatkoi Whitaker.

Whitaker kertoi Boeingille odottavansa yhtiön toimittavan FAA:lle kattavan toimenpidesuunnitelman seuraavien 90 päivän aikana. Sen tulee sisältää toimet FAA:n suorittamien tuotantolinjatarkastusten tulosten ja viimeisimpien havaintojen osalta.

Suunnitelman tulee sisältää myös SMS-turvallisuudenhallintajärjestelmän (Safety Management System) kehittäminen, johon yhtiö on sitoutunut jo vuonna 2019. Boeingin tulee sisällyttää SMS-ohjelma myös yhtiön laadunhallintajärjestelmään, jolla varmistetaan, että Boeingin alihankkijoihin sovelletaan samantasoisia mitattavia vaatimuksia ja valvontaa.

 "Boeingin on katsottava asiaa kokonaan uudella tavalla ja varmistettava kaikki laadunvalvontaprosessinsa sekä turvallisuuden olevan yhtiötä ohjaava periaate", päätti Whitaker.

Lue myös: