FAA lisää Boeingin lentokonekokoonpanoon ja osavalmistukseen kohdistuvaa viranomaisvalvontaa

Boeing737_MAX9_1Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA on ottanut seuraavan merkittävän askeleen lentokonevalmistaja Boeingin kanssa ilmoittaen 12. tammikuuta lisäävänsä valmistajaan kohdistettavaa viranomaisvalvontaa. Syiksi FAA mainitsee useat viime vuosina tunnistetut tuotantoon liittyvät ongelmat. Tiettyjen Boeing 737 MAX 9 -koneiden lentokielto jatkuu, kunnes ne ovat varmasti määräysten mukaisia ja ennen kaikkea turvallisia.

FAA:n ilmoitus viranomaisvalvonnan lisäämisestä tuli päivä sen jälkeen, kun ilmailuviranomainen oli ilmoittanut käynnistävänsä tutkinnan Boeingin toiminnasta liittyen Alaska Airlinesin lennolla AS1282 tapahtuneeseen ovitulpan irtoamiseen lennolla. Kyseisessä tutkimuksessa pyritään selvittämään eikö Boeing kyennyt varmistamaan, että valmiit tuotteet ovat sen omien hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisia sekä ovatko ne turvallisia ja FAA:n määräysten mukaisia.

Nyt FAA aloittaa lisätoimet ja käynnistää auditoinnin Boeing 737 MAX 9 -koneiden tuotantolinjalle ja alihankkijoiden toimintaan arvioidakseen Boeingin onnistumista laadunvarmistuksen seurannassa. Auditoinnin tuloksien perusteella voidaan päättää mahdollisista lisäauditoinneista.

Boeing_RentonFAA lisää myös seurantaa Boeing 737 MAX 9 -koneille käytössä tapahtuvista poikkeamista sekä siirtää Boeingin oman laadunvalvonta- ja turvallisuustarkasteluarvioinnin riippumattomalle kolmannelle osapuolelle.

"Nyt on aika tarkastella uudelleen valtuutuksia sekä arvioida niihin liittyviä turvallisuusriskejä", sanoi FAA:n johtaja Mike Whitaker.

"Boeing 737-9 -koneiden lentokielto ja useat tuotantoon liittyvät ongelmat, jotka viime vuosina on tunnistettu vaativat meitä tarkastelemaan kaikkia vaihtoehtoja riskien minimoimiseksi. FAA tutkii nyt riippumattoman kolmannen osapuolen käyttöä valvomaan Boeingin tarkastuksia sekä yhtiön laatujärjestelmää", jatkoi Whitaker.

FAA määräsi lento-onnettomuuden jälkeen 5. tammikuuta 2024 vastaavat koneversiot eli noin 171 Boeing 737 MAX 9 (737-9) -lentokonetta toistaiseksi voimassa olevaan lentokieltoon. Aikataulun Boeing 737 MAX 9 -koneiden lentokelpoisuuden palauttamiseksi määrittää vain ja ainoastaan lentomatkustajien turvallisuus. Asiassa ei ole aikapainetta.

Lue myös: