FAA:n tulevaisuuden lennonjohtojärjestelmän laitteistoasennukset valmistuivat

jfk_twr_1Yhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA kertoo saaneensa uuden NextGen-lennonjohtojärjestelmän laiteasennukset valmiiksi. Lennonjohtojärjestelmän uusiminen on yksi suurimmista julkisista hankkeista Yhdysvalloissa. Lentoliikenteen viiveiden on määrä vähentyä huomattavasti NextGen-järjestelmän avulla.

NextGen-järjestelmä antaa lennonjohdolle uusia työkaluja lentoliikenteen tarkempaan seuraamiseen parantaen tarkkuutta ja luotettavuutta. Myös ohjaamoihin on luvassa lisää informaatiota. Kyseessä on koko ilmaliikennejärjestelmän keskeinen uudistus.

Nyt valmistunut valtakunnallinen ADS-B -verkon (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) asennus tukee myös satellittipohjaista seurantajärjestelmää. Valvontaverkko ulottaa nyt myös alueille joilla ei aiemmin ollut tutkapeittoa. Excelis-yhtiön asentamat 634 maa-asemaa ovat lisäksi huomattavasti pienempiä kuin nykyiset tutkajärjestelmien asennukset.

"Nyt valmistunut päivitys on tärkeä askel ja perusta Nextgen-järjestelmälle, joka parantaa lennonjohtajien esitysjärjestelmän tarkkuutta ja lisää lentäjien tietoisuutta vahvistaen turvallisuutta ja tehokkuutta järjestelmässämme", iloitsi Yhdysvaltain liikenneministeri Anthony Foxx.

Uudistus parantaa lennonjohdon järjestelmien tarkkuutta lyhentäen päivitysviiveen lähes olemattomaksi verrattuna vanhoihin tutkajärjestelmiin, joissa viive on noin 4,7 sekuntia. ADS-B -pohjainen seurantajärjestelmä mahdollistaa helposti myös lentokenttien maaliikenteen seuraamisen.

"Uuden radioverkon asentaminen raivaa lennonjohtajille tietä ilma-alusten valtakunnalliseen porrastamiseen ADS-B:n avulla", kommentoi FAA:n johtaja Michael Huerta.

"Uusin järjestelmin varustettujen lentokoneiden ohjaajat saavat järjestelmän avulla lisäksi liikenne- ja säätietoja ohjaamonäytöilleen".

FAA_nextgen_logo_1Yhdysvaltain 230 lennonjohdosta sata käyttää uutta järjestelmää liikenteen porrastamiseen. NextGen-järjestelmän odotetaan kattavan kaikki 230 lennonjohtoa vuoteen 2019 mennessä. Kaikkien ilma-alusten on määrä olla ADS-B -varustettuja 1. tammikuuta 2020 mennessä.

NextGen-järjestelmällä tarkoitetaan joukkoa aloitteita, jotka FAA toteuttaa yhteistyössä ilmailualan toimijoiden kanssa. Hankkeella pyritään varmistamaan turvallinen ja tehokas ilmatilan käyttö tuleviksi vuosikymmeniksi. Luvassa on säästöjä lentoajassa, polttoaineen kulutuksessa ja päästöissä.

Uuden järjestelmän hyödyt tuovat isoja säästöjä ja esimerkiksi New Yorkin JFK:n lentokentällä rullausaikoja on voitu lyhentää jopa 7000 tuntia vuodessa.

Yhdysvaltain NextGen-uudistus vastaa Euroopassa käynnissä olevaa Single European Sky (SESAR) - hanketta, joka aloitettiin vuonna 2004. Ilmatilan sirpaleisuus maksaa Euroopassa vuosittain noin 4 miljardia euroa erilaisina viiveinä ja lisääntyneinä polttoaineenkulutuksina.

 Video: FAA: Gate to Gate - NextGen Explained


Video: FAA: Ten Degrees of Separation in Atlanta  

 


Lue myös:
Artikkeli: Ilmatilanhallinnan hankkeilla miljoonasäästöt lentoyhtiöille