Finnair palkitsi avainhenkilöitään osakkeillaan kannustinjärjestelmänsä mukaisesti

A330_ net_AY_finnairFinnair on 28. kesäkuuta luovuttanut yhteensä 28 464 hallussaan olevaa omaa Finnairin osaketta  yhtiön avainhenkilöille. Kyseessä on konsernin osakepohjaisen vuosien 2013–2015 kannustinjärjestelmän mukainen kannustinpalkkio yhtiön 31 avainhenkilölle.

Kannustinjärjestelmä koostuu vuosittain alkavista rullaavista ohjelmista, joissa osallistujilla on
mahdollisuus ansaita Finnairin osakkeita pitkän aikavälin kannustinpalkkiona, jos hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoittee täyttyvät. Jokaisen uuden ohjelman aloittaminen edellyttää erillistä hyväksyntää Finnairin hallitukselta.
 
Finnairin vuosia 2013–2015 koskevan ohjelman suoritusmittarit ovat yhtiön liiketulosprosentin kasvu suhteessa vertailuryhmään ja yksikkökustannusten aleneminen Euroopan liikenteessä. Näiden mittarien painoarvot ovat 60 ja 40 prosenttia. Ohjelmaa täydentävän siirtymäkauden ohjelman suoritusmittarina on toiminnallinen liiketulosprosentti.
 
Osakkeiden luovutuksen jälkeen Finnairilla on hallussaan 819 145 omaa osaketta.

Lue myös: