Finnair sopeuttaa kulujaan ja tavoittelee lisäksi 80 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä

4xFinnair_290320Finnair sopeuttaa volyymisidonnaisia kulujaan kysynnän mukaisesti ja tavoittelee lisäksi lähes 80 miljoonan euron pysyvää kustannustason alenemaa vuoden 2022 alusta. Kuluja on saatu alennettua merkittävästi myös Suomen lomautuskäytännön avulla.

 Finnair on pystynyt alentamaan kulurakennettaan koronapandemiatilanteessa mm. Suomen lomautuskäytännön avulla ja merkittävä osuus yhtiön kuluista joustaa kysynnän mukaan nykyisentyyppisessä markkinatilanteissa. Volyymisidonnaisten kulujen osuus vuonna 2019 Finnairin koko kustannuskannasta oli noin 60 %.

 Finnair tavoittelee lähes lisäksi lähes 80 miljoonan euron vuositason pysyviä kustannussäästöjä vuoden 2022 alusta verrattuna vuoteen 2019. Säästöjä haetaan muun muassa kiinteistökuluista, koneiden vuokrauskuluista, palkitsemisrakenteista, myynti- ja jakelukuluista, IT-kustannuksista sekä hallintokuluista. Lisäksi yhtiö jatkaa toimintojen tehostamista, eri asiakasprosessien digitalisointia ja automatisointia sekä neuvottelee uudelleen sopimuksia toimittajiensa ja kumppaniensa kanssa.

Manner_korona”Koronaviruksen vaikutukset muuttavat lentoliikennemarkkinaa merkittävästi myös pidemmällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä joudumme sopeuttamaan toimintaamme merkittävästi laskeneeseen kysyntäämme. Aikaisemmin julkistamiemme lomautusten lisäksi olemme tänään ilmoittaneet aloittavamme keskustelut lisäsopeutustarpeista. Suomalainen lomautuskäytäntö mahdollistaa työnantajan ja työntekijän kannalta joustavat työvoimasopeutukset tällaisissa poikkeusoloissa”, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

”Koronan jälkeisessä markkinassa menestyvät ne, jotka pystyvät sopeuttamaan kulunsa muuttunutta markkinaa ja kilpailutilannetta vastaaviksi. Finnair aikoo olla voittajien joukossa ja siksi haemme määrätietoisesti säästöjä eri kustannuseristä", jatkaa Manner

Finnairin tämän hetken suunnitelma perustuu arvioon, jonka mukaan lentoliikenne toipuu vuoden 2019 tasolle 2-3 vuodessa. Mikäli kilpailutilanne tai kysyntä osoittautuisi nykyistä oletusta huonommaksi, Finnair ryhtyy tarvittaessa lisätoimiin.