Finnair suunnittelee keventävänsä hallintoa sekä tehostavansa markkinointi- ja jakeluaktiviteettejaan

Finnair suunnittelee muun muassa hallintotoimintojen keventämistä sekä markkinointi- ja jakeluaktiviteettien tehostamista parantaakseen kannattavuuttaan. Suunnitelma on osa Finnairin aiemmin julkaistua tavoitetta alentaa vuosittaisia kulujaan 140 miljoonalla eurolla vuoteen 2014 mennessä.

Finnair aloittaa nyt yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa useissa toiminnoissaan mukaan lukien talous-, henkilöstö- ja tietohallinto sekä lentoyhtiön markkinointiorganisaatio. Arvioitu henkilöstön vähennystarve näissä toiminnoissa on yhteensä noin 155 työpaikkaa. Tämän lisäksi Finnair pyrkii vähentämään IT-, hankinta- sekä jakelu- ja markkinointikustannuksiaan merkittävästi myös muilla tavoin.

”Tavoitteemme on kääntää Finnair kannattavaksi, sillä toimintamme tuloksellisuus on elinvoimaisuutemme ehto. Näiden raskaiden muutosten avulla pyrimme rakentamaan Finnairille parempaa tulevaisuutta. Olemme tunnistaneet yhteistyössä henkilöstön kanssa myös monia säästökohteita, joilla ei ole henkilöstövaikutuksia. Nyt suunnittelemamme henkilöstövähennykset ovat kuitenkin välttämättömiä toimintamme tehostamiseksi,” sanoo Finnairin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen. ”Kulujen karsiminen edellyttää rakenne- ja toimintatapamuutoksia, eikä irtisanomisiltakaan voida välttyä. Tällaiset muutokset ovat aina kipeitä, mutta meidän on nyt muututtava, jotta voimme vastata kasvavaan kilpailuun ja ottaa osamme markkinakasvusta. ”

Finnair on jo aiemmin kertonut, että se:
- on aloittanut neuvottelut matkalaukku- ja asematasopalvelun siirtämisestä Swissportille
- neuvottelee raukeamassa olevat lentokoneiden leasing-sopimukset nykyistä leasing-markkinatilannetta vastaaviksi
- arvioi laivastonsa optimaalista kokoa Euroopan lentoliikenteessä
- kartoittaa vaihtoehtoja laite- ja moottorihuollon kustannustehokkaan ratkaisun löytämiseksi
- selvittää mahdollisia yhteistyökumppaneita Finnair Cateringin catering-tuotannon ja Finncateringin osalta
- on aloittanut ja aloittaa lukuisia, pienempiä säästötoimia yhtiön eri toiminnoissa.

Finnair jatkaa kustannussäästöjen etsimistä koko yhtiön laajuisesti kaikista toiminnoistaan, ja se raportoi säästöohjelman etenemisestä tarpeen mukaan.