Finnairin euroopanliikenteen myynti kasvoi elokuussa yli 10 prosentilla

Finnair Airbus A319.Finnairin elokuun liikennetilastot kertovat euroopanliikenteen kasvusta. Myös yhtiön kokonaiskapasiteetti kasvoi elokuussa hienoiset 0,2 prosenttia mutta liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna laski 0,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli vakaat 84,8 prosenttia.

Aasian liikenteen osalta kapasiteetti laski elokuussa 3,2 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 1,0 prosenttia edellisvuodesta. Euroopan liikenne puolestaan kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 10,7 prosenttia ja kapasiteetti 12,6 prosenttia edellisvuodesta.

Lomaliikenne laski myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 32,1 prosenttia ja kapasiteetti 26,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Rahtiliikenne kasvoi vertailukaudesta 0,5 prosenttia ja kapasiteetti laski 6,0 prosenttia edellisvuodesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste nousi 3,9 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 60,5 prosenttia.

Täsmällisyys ei kuitenkaan pysynyt vertailukauden tasolla vaan laski alle 90 prosentin tason. Finnairin reittilennoista 87,6 prosenttia (93,5) ja kaikista lennoista 87,1 prosenttia (93,1) saapui elokuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet elokuu 2014

    Elokuu 2014        muutos, %     Vuoden 2014 alusta        muutos, %
Koko liikenne yhteensä                
Matkustajat 1000     883,0     2,9     6 514,7     3,5
Tarjotut henkilökilometrit milj.     2 789,8     0,2     20 849,1     -1,1
Myydyt henkilökilometrit milj.     2 366,5     -0,3     16 906,9     -0,7
Matkustajakäyttöaste %     84,8     -0,4 p     81,1     0,3 p
Rahti ja posti tn     12 705,6     -3,3     99 696,0     4,3
Tarjotut tonnikilometrit     418,5     -2,1     3 147,8     -0,7
Myydyt tonnikilometrit     291,9     -0,1     2 122,6     0,8
Kokonaiskäyttöaste %     69,7     1,4 p     67,4     1,0 p
               
Reittiliikenne yhteensä                
Matkustajat 1000     834,3     6,0     6 117,3     6,9
Tarjotut henkilökilometrit milj.     2 641,0     2,2     19 071,6     2,1
Myydyt henkilökilometrit milj.     2 239,8     2,4     15 359,4     3,6
Matkustajakäyttöaste %     84,8     0,1 p     80,5     1,2 p
               
Euroopan reittiliikenne                
Matkustajat 1000     521,0     9,7     3 732,0     9,5
Tarjotut henkilökilometrit milj.     991,1     12,6     6 993,5     8,6
Myydyt henkilökilometrit milj.     760,2     10,7     5 488,3     11,3
Matkustajakäyttöaste %     76,7     -1,3 p     78,5     1,9 p
               
Pohjois-Amerikan reittiliikenne                
Matkustajat 1000     23,6     -6,1     137,1     -5,8
Tarjotut henkilökilometrit milj.     171,9     -6,2     1 032,3     -6,5
Myydyt henkilökilometrit milj.     156,4     -5,7     907,5     -5,6
Matkustajakäyttöaste %     91,0     0,5 p     87,9     0,8 p
               
Aasian reittiliikenne                
Matkustajat 1000     169,3     -1,8     1 115,7     -0,9
Tarjotut henkilökilometrit milj.     1 390,3     -3,2     10 177,7     -1,3
Myydyt henkilökilometrit milj.     1 267,4     -1,0     8 383,0     -0,1
Matkustajakäyttöaste %     91,2     2,0 p     82,4     1,0 p
               
Kotimaan reittiliikenne                
Matkustajat 1000     120,3     5,3     1 132,5     8,7
Tarjotut henkilökilometrit milj.     87,8     4,8     868,2     5,1
Myydyt henkilökilometrit milj.     55,8     2,7     580,6     8,0
Matkustajakäyttöaste %     63,6     -1,3 p     66,9     1,8 p
               
Lomaliikenne                
Matkustajat 1000     48,8     -31,4     397,4     -30,3
Tarjotut henkilökilometrit milj.     148,7     -26,3     1 777,5     -26,2
Myydyt henkilökilometrit milj.     126,7     -32,1     1 547,5     -29,8
Matkustajakäyttöaste %     85,2     -7,4 p     87,1     -4,5 p
               
Rahtiliikenne                
Rahti reittiliikenteessä yhteensä     9 787,1     -1,0     75 802,8     1,7
- Euroopan rahtiliikenne tn     1 891,6     -3,5     15 738,9     3,8
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn     575,2     -9,4     5 114,2     1,4
- Asian rahtiliikenne tn     7 186,6     0,7     53 783,0     1,2
- Kotimaan rahtiliikenne tn     133,8     -11,8     1 166,7     -4,1
Rahti lomaliikenteessä tn     0,1     -49,6     75,4     -61,9
Rahtilento tn**     2 918,5     -10,3     23 817,7     14,5
Kokonaisrahti- ja posti tn     12 705,6     -3,3     99 696,0     4,3
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj.     132,0     -6,0     966,6     0,4
Myydyt rahtitonnikilometrit milj.     79,9     0,5     608,8     4,8
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* %     60,5     3,9 p     63,0     2,6 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* %     42,9     -7,8 p     57,0     3,6 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* %     60,3     5,0 p     61,3     2,1 p

Rahdin tarjotut rahtitonnikilometrit vuodelta 2013 on oikaistu laskennassa käyttöönotettujen tarkempien mittareiden vuoksi.

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna