Helsingin yleiskaava kaupunginhallituksen käsittelyyn maanantaina 19. syyskuuta

malmiairshow14_1Helsingin uusi yleiskaava tulee Helsingin kaupunginhallituksen käsittelyyn maanantaina. Mukana yleiskaavassa on myös Malmin lentokentän asuntorakentaminen. Lopullisen päätöksen yleiskaavasta tekee kaupunginvaltuusto myöhemmin syksyllä.

Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen esitys kaupunginhallitukselle  on sisällöltään sama kuin kaupunkisuunnittelulautakunnan aiemmin yksimielisesti hyväksymä ehdotus.

Malmi_viistokuva_yleis2015_1Kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevaan päätösesitykseen kuuluvat yleiskaavaehdotuksen kartta ja selostus ja lukuisia teemakarttoja. Sen liitteenä ovat vuorovaikutusraportti, muistutukset, lausunnot, kirjeet ja adressit. Koko laaja aineisto on julkaistu kaupunginhallituksen esityslistalla.

Kolmasosa yleiskaavan mukaisesta rakentamisesta koostuu uusista laajoista aluekokonaisuuksista, joista tärkein on Malmin lentokentän alue. Sinne on yleiskaavan mukaan mahdollista rakentaa taloja noin 25 000 asukkaalle. Visioiden mukaan Suomen toiseksi vilkkaimmasta lentokentästä tulee toiminnan lopettamisen jälkeen urbaani puutarhakaupunginosa.

Malmin-lentoasema-ilmasta_5Historiallinen Malmin lentokenttä valittiin maaliskuussa Euroopan seitsemän uhanalaisimman kulttuuriperintökohteen joukkoon. Helsingin  kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) tilauksesta tehty ja syyskuussa 2016 julkistettu ympäristöhistoriaselvitys suosittaa Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä.

Helsingin kaupungin suunnitelmien mukaan lentokentän esirakentaminen alkaa 2019. Varsinaisen rakennusvaiheen keston koko lentoaseman jopa 330 hehtaarin kokoisella alueella arvioidaan olevan 25-30 vuotta.


Yleiskaavaan tehtiin lähes 1500 muistutusta

Yleiskaavaa on valmisteltu neljä vuotta kaupunkisuunnittelulautakunnan ohjauksessa. Helsinkiläiset ovat osallistuneet suunnitteluun tilaisuuksissa ja keskusteluissa ja jättämällä mielipiteensä tai muistutuksen.

 

Malmin-lentoasema-ilmasta_2Muistutuksia tehtiin yhteensä 1444 kappaletta. Useimmat niistä liittyivät maankäyttövarauksiin, joiden pelättiin usein vaarantavan Malmin lentoaseman ilmailukäyttöä sekä viher- ja virkistysalueita.

 

Muistutuksissa tulivat esille Malmin lentokenttä lisäksi muun muassa Keskuspuisto, Vantaanjokilaakson lähialueet, Tuomarinkylä, Vartiosaari ja Lauttasaari. Valmistelun aikana muistutukset tiivistettiin teemoittain ja alueittain, niihin on annettu vastaukset ja palaute on otettu huomioon yleiskaavan kehittelyssä.

Kaupunginhallituksen esityslista 19.9.2016

Yleiskaavakartta ja teemakartat

Kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaava-sivusto

Lue myös: