Ilmatilauudistus helpotti tuulivoimaloiden rakentamisen lupakäytäntöä

AjosWindPark_WINWINDMarraskuun puolivälissä voimaan tullut Suomen ilmatilan kokonaisuudistus toi helpotusta tuulivoimaloiden lupakäytäntöön. Jatkossa lupaan ei tarvitse liittää enää ilmaliikennepalvelun tarjoajan lausuntoa, vaan luvan voi hakea suoraan Trafilta.

Ilmatilauudistus vapautti ilmatilaa korkeiden rakenteiden, kuten tuulivoimaloiden pystyttämiselle alueella, joissa se ei aikaisemmin ollut mahdollista. Lentoliikenteen ja energiantuotannon tarpeiden huomioimisesta on keskusteltu vuosien ajan.

Ilmavoimat varautuu tulivoimaloiden tuottamiin katvealuisiin uusilla liikuteltavilla KEVA2010-tutkajärjestelmillään. Ranskalaisvalmisteisten helposti siirrettävien Thales-Raytheon Systems GroundMaster 403 -keskivalvontatutkien hankintapäätös tehtiin vuonna 2009. Ilmavoimat teki vuonna 2013 lisätilauksen yhdestä tutkasta, jonka avulla varaudutaan juuri tuulivoiman tuomiin katveisiin.

Tuulivoimaloita on siis mahdollista rakentaa aikaisempaa lähemmäksi lentokenttiä, sillä ilmatilauudistuksen mahdollistamilla uusituilla lentomenetelmillä säilytetään sama turvallisuustaso kuin aikaisemminkin ja liikenteen sujuvuus säilyy ennallaan.

Myös muita korkeita rakenteita voidaan rakentaa aikaisempaa lähemmäksi lentokenttiä, mutta niiden lupakäytäntö säilyy entisellään.

Finavia on laatinut ESRI shapefile -muotoisen paikkatietoaineiston, jota voi käyttää hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Korkeusrajoitukset koskevat kaiken tyyppisiä lentoesteitä.

Aineistossa on kuvattu ilmatilan osista johdettuja korkeusrajoitusalueita, joihin on liitetty ominaisuutena esteen suurin sallittu huipun korkeus merenpinnan tasosta metreinä. Tähän aineistoon pitää vielä yhdistää tieto maanpinnan korkeudesta, jotta saadaan selville minkä korkuinen rakennelma millekin paikalle sopii. Aineiston käytön helpottamiseksi edellisessä aineistoversiossa olleet päällekkäiset korkeusrajoitusalueet on yhdistetty.

Tarkoituksena on yksinkertaistaa menettelyjä huomioiden ilmailun sujuvuus ja turvallisuus.

Lue myös:

Artikkeli: Ilmarissa on iso P ja pehmeä D - Suomen ilmatila uudistuu 13.11.2014