Ilmavoimien komentaja ja Karjalan lennoston entinen komentaja syytteeseen sotilasrikosasioista

Ilmav_ev-päiviöValtakunnansyyttäjänvirasto on nostanut syytteitä Karjalan lennoston entistä komentajaa eversti Markus Päiviötä ja ilmavoimien komentajaa prikaatikenraali Sampo Eskelistä vastaan. Kyse on sotilasrikosasioissa. Molemmat ovat kiistäneet esitetyt syytteet.
 

Karjalan lennoston entistä komentajaa Markus Päiviötä vastaan on nostettu syytteet esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta. Ilmavoimien komentajaa Sampo Eskelistä vastaan on nostettu syyte palvelusrikoksesta tai vaihtoehtoisesti tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta.

Syytteet liittyvät 22.-24.9.2017 Inarissa järjestetyn vapaaehtoisen kertausharjoituksen tapahtumiin ja niiden johdosta toimitetun esitutkinnan aloittamiseen. Lennoston silloisena komentajana toimineen everstin epäillään rikkoneen sotilaan käyttäytymisvelvoitteita sekä kohdelleen alaisiaan epäasiallisesti johtamansa harjoituksen aikana.

Ilmav_prkenr-Eskelinen_painok_20170523Everstin esimiehenä toimineen ilmavoimien komentajan epäillään laiminlyöneen huolehtia siitä, että epäillyistä rikoksista toimitetaan viivytyksettä esitutkinta. Tutkintapyyntö everstin toiminnasta tehtiin 18.12.2017.

Eversti on pääosin kiistänyt syyllistyneensä tutkittuihin rikoksiin. Ilmavoimien komentaja on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Ilmavoimat vaihtoi Karjalan lennoston komentajaa maaliskuussa 2018. Tuolloin eversti Markus Päiviö siirrettiin erityistehtävään Ilmavoimien esikuntaan.

Esitutkinnat on epäiltyä kunnianloukkausta lukuun ottamatta suorittanut puolustusvoimien pääesikunnan oikeudellinen osasto. Ilmavoimien komentajan osalta esitutkinta käynnistettiin puolustusvoimien aloitteesta.

Haastehakemukset SO 18/14311, R 18/7474 ja SO 18/962 on toimitettu Helsingin hovioikeuteen (hovioikeuden asianumerot SO 19/1, R 19/2 ja SO 19/3), jossa asia käsitellään vastaajien korkeiden sotilasarvojen vuoksi ensimmäisenä oikeusasteena. Käsittelypäivä ei ole vielä tiedossa.

Haastehakemukset ja niihin liittyvät asiakirjat tulevat julkisiksi asioiden oltua esillä hovioikeudessa, ellei hovioikeus toisin määrää.

Syyttäjänä Karjalan lennoston entistä komentajaa koskevassa asiassa toimii Helsingin syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Mikko Larkia. Syyttäjänä ilmavoimien komentajaa koskevassa asiassa toimii Valtakunnansyyttäjänviraston neuvotteleva virkamies Sampsa Hakala.

Lue myös: