Kaivopuiston lentonäytöstä seurasi tutkimuksen mukaan huimat 450 000 ihmistä

KAS_100kSuomen Ilmailumuseon järjestämän Kaivopuiston lentonäytöksen tavoitteena oli 100 000 katsojaa sekä samalla herättää suuren yleisön kiinnostus ilmailuun ja ilmailuhistoriaan. Juuri valmistuneen kyselytutkimuksen mukaan tavoitteessa onnistuttiin erinomaisesti: tapahtumaa seurasi noin 450 000 ihmistä.

Suomen Ilmailumuseo teetti kesäkuisen Helsingin lentonäytöksen jälkeen kyselytutkimuksen, jossa tutkittiin ihmisten kokemuksia Kaivopuiston tapahtumasta, mielikuvia Ilmailumuseosta sekä ajatuksia museon uudisrakennushankkeesta. Kyselyn toteutti Red Note Oy.

KAS_RA_sinivalkoinen_1Tutkimuksen mukaan lentonäytöksen näki huomattavasti suurempi kohderyhmä kuin paikalla olleet 130 000 ihmistä. Kokonaisuutena tapahtuman arvioidaan tavoittaneen jopa 450 000 ihmistä. Katsojia oli kaikkialla eteläisessä Helsingissä.

Näytöksestä tietoisia oli jopa 95% pääkaupunkiseudun väestöstä. Tapahtuma koettiin hyvin positiivisesti ja se vaikutti hyvin myönteisesti mielikuvaan ilmailusta ja Ilmailumuseosta.

  Tutkimus kertoo vastaajien pitävän Ilmailumuseota kiinnostavana ja asiantuntevana, mutta nykyisellään ei kovinkaan modernina paikkana. Tosin lentonäytöksen nähneet vastaajat mieltävät Ilmailumuseon selvästi nykyaikaisemmaksi paikaksi kuin muut vastaajat.

Kyselyssä selvitettiin myös suhtautumista uuden Ilmailumuseon rakentamiseksi - sitä pidettiin hyvänä ajatuksena. Toteutuessaan hanke nostaisi selvästi kiinnostusta Ilmailumuseota kohtaan.

KAS_RA_MKyyronen Suomen Ilmailumuseosäätiön hallitus päätti vuonna 2012 käynnistää SIM2020-uudisrakennushankkeen uusien ajanmukaisten tilojen saamiseksi Suomen Ilmailumuseolle. Sen toteutumisen myötä uusi ilmailumuseo rakentuisi Aviapolikseen Helsinki-Vantaan lentoaseman kupeeseen.

Uusi museo varmistaisi yhteisten ilmailumuistojen säilyttämisen ja välittämisen tuleville sukupolville.

  Vastaajien mielestä Ilmailumuseo sopii hyvin juuri Vantaalle lentoaseman läheisyyteen. Vastanneet arvostavat erityisesti museon pyrkimystä tallentaa suomalaista ilmailuhistoriaa. Sen säilyttäminen ja Ilmailumuseon tulevaisuus Vantaalla ovat herättäneet viime aikoina keskustelua myös lehdistössä. 

Lue myös: