Kansainvälinen asiantuntijaryhmä vieraili Malmin uhanalaisella lentokentällä

Nostra_Malmilla_3Europa Nostran ja Euroopan investointipankin instituutin asettama kansainvälinen asiantuntijaryhmä vieraili Malmin lentokentällä perjantaina 3. kesäkuuta. Malmin lentokenttä valittiin maaliskuussa Euroopan seitsemän uhanalaisimman kulttuuriperintökohteen joukkoon. Lentoaseman esittelyn lisäksi asiantuntiryhmä tutuistui Helsinkiin myös ilmasta käsin.

Malmi_liikennetta_1Kulttuuriperinnön ja rahoitusalan asiantuntijoiden tehtävänä on tarjota teknisiä neuvoja, selvittää mahdollisia rahoituslähteitä ja mobilisoida tukea kohteille.

Vierailunsa aikana ryhmä määritti kentän suojeluhankkeen seuraavat askeleet, valmisteli kansalaisjärjestölle kontaktit Unescon ja muiden yhteisöjen suuntaan ja selkiytti etenemissuunnitelmaa.

Ryhmän tulokset ja suositukset julkaistaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Tarvittaessa asiantuntijaryhmä vierailee Suomessa uudestaan syksyllä.

Asiantuntijatyöryhmään kuuluvat arkkitehti Sara van Rompaey, Europa Nostra Norwayn puheenjohtaja Erik Schultz ja diplomaatti, tohtori Rienko Wilton. Paikalla ovat lisäksi Europa Nostra Finlandin puheenjohtaja Tapani Mustonen sekä Malmin lentoaseman ystävien edustajia.

Nostra_Malmilla_1

"Arvokasta kansainvälistä arvoa ja ainutlaatuista arkkitehtuuria. Malmi suojella kokonaisuutena sekä aktiivisena käytössä olevana lentoasemana", sanoi Sara Van Rompaey.

"Malmin tulisi saada jatkaa eläväistä lentoasematoimintaa. Malmi on yksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kohteesta. Kävimme itse ilmassa Helsingin yllä ja näimme useita muita vaihtoehtoisia kohteita asuntotuotannon tapeisiin", sanoi Rienko Wilton.

”Euroopan kolmesta jäljellä olevasta ennen toista maailmansotaa rakennetusta varhaisesta lentoasemasta – Lido Italiassa, Shoreham Isossa-Britanniassa ja Malmin lentoasema – Malmi on säilynyt parhaiten”, jatkoi Wilton.

"Monilla Euroopan suurkaupungeilla on yksi tai useampia pienempiä lentokenttiä ilmailun tarpeisin. Malmi olisi erinomainen kakkoskenttä moneen tarpeeseen vaikka se onkin kooltaan pienehkö", kertoo Erik Schultz.

Nostra_Malmilla_2

Tilaisuutta Malmilla seurasi muutama kymmenen henkilöä. Mukana oli edustajia mm. Malmin lentokouluista, Suomen Ilmailuliitosta, Suomen Ilmailumuseosta sekä Helsingin kaupunginvaltuustosta.

Europa Nostra aikoo viedä Malmin lentoaseman asiaa eteepäin mm. Unescoon. Ajan todetaan olevan vähissä mutta Europa Nostra on mukana tosissaan ja tulee käyttämään kaikki mahdolliset yhteydet lentoaseman toimintojen pelastamiseksi kokonaisuutena. Suomen 40-luvun suunniteltuihin olympialaisiin rakennetun kokonaisuuden arvoa pidetään korkeana ja jopa kansakunnan monumenttina.

Malmin-lentoasema-ilmasta_5"Katsomalla oikeasti todellisia vaihtoehtoja asuntotuotannolle on varmasti mahdollista päästä kompromissiratkaisuun.", jatkaa Schultz.

"Työ on alkanut ja ryhmä antaa omat raporttinsa eteenpäin. Asiaa tullaan viemään kansainvälisesti eteenpäin, jotta siihen saadaa oikeanlainen perspektiivi.", summaa Europa Nostra Finlandin Tapani Mustonen.


Lue myös: