Lennonjohtajat aloittavat tammikuussa pistelakot - neuvottelut ANS Finlandin kanssa katkesivat

ATCC_superi(päivittynyt 16.51) Lennonjohtajien työehtosopimusneuvottelut työnantaja ANS Finlandin kanssa ovat katkenneet. Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n hallitus on päättänyt kahden tunnin mittaisen työnseisauksen toteuttamisesta 4. tammikuuta 2019 kello 15.00 alkaen. Valtakunnansovittelija kutsui osapuolet toimistolleen.

Lennonjohtajien yhdistyksen mukaan työnantaja ANS Finland sekä Palvelualojen Työnantajat Palta eivät ole osoittaneet minkäänlaista halua sopia työehdoista, vaikka neuvotteluja on käyty vuoden 2017 syksystä lähtien.

Tänään 21.12.2018 pidetyn neuvottelutapaamisen jälkeen todettiin, että neuvottelujen jatkamiselle ei ole edellytyksiä.

Ensimmäinen pistelakko alkaa 4. tammikuuta 2019 kello 15.00  ja päättyy kello 17.00. Tämän jälkeen työnseisaus toistuu viikoittain jokaisena torstaina kello 13.00-15.00, kunnes työehtosopimusneuvottelujen osapuolet saavuttavat neuvottelutuloksen. Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY on lausuntonsa mukaan erittäin pettynyt ANS Finlandin kanssa pitkään käytyjen TES-neuvottelujen tilanteeseen.

Työnantajapuolen mukaan työtaistelutoimien arvioidaan jäävän toistaiseksi vaikutuksettomiksi matkustajille.

 "Päästäkseen aidosti neuvottelemaan ja sopimaan työehdoistaan SLJY on pakotettu antamaan työtaisteluilmoitus. Pahoittelemme matkustajille aiheutuvaa huolta ja toivomme tilanteen ratkeavan neuvottelemalla", sanoo SLJY:n puheenjohtaja Roy Myrberg.

"Lennonjohtajat ovat valmiita tekemään yleisen linjan mukaisen sopimuksen, mutta SLJY:n pettymykseksi ANS Finland ja Palta eivät ole halunneet tätä tarjota", jatkaa Myrberg.

"Tunnelma työpaikoilla on ollut odottava ja toiveikas, jotta pitkään jatkuneet neuvottelut olisi saatu päätökseen ennen joulua. Toivoimme, että ANS Finland olisi päässyt aloittamaan työn uudessa valtion liikennekonsernissa siten, että sopimukset työntekijöiden kanssa olisivat olleet voimassa", kertoo lennonjohtajien pääluottamusmies Katariina Syväys.

"SLJYlle on annettu useita yleisen linjan mukaisia ratkaisuehdotuksia, mutta mikään näistä ei ole kelvannut lennonjohtajien yhdistykselle", kommentoi puolestaan työnantajaa edustava PALTAn johtava asiantuntija Hanne Salonen.

Valtakunnansovittelija on kutsunut osapuolet sovitteluun perjantaina 28.12.2018.

ANSF_logoANS Finland liitetään vuoden 2019 alusta valtio-omisteiseen konserniin, johon kuuluvat maan kaikki liikenneohjaustoiminnot. Perustettavan konserniyhtiön nimeksi tulee Traffic Management Finland.

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry on suomalaisten lennonjohtajien ammattijärjestö, jonka tarkoitus on valvoa jäsenistönsä ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja, sekä edistää ilmaliikenteen turvallisuutta ja joustavuutta. SLJY:n jäseniä on Suomen 20 lennonjohtoyksikössä sekä muissa erityistehtävissä noin 270. Yhdistys edustaa yli 90% suomalaisista lennonjohtajista.

Päivitys 21.12 klo 16.51: Lisätty arvio pistelakon vaikutuksista ja kutsusta valtakunnansovittelijan toimistolle.

Lue myös: