Lentoliikennestrategia eteni lentoasemaverkon arviointiin

LVM_LOGOLiikenne- ja viestintäministeriössä valmisteilla oleva lentoliikennestrategiatyö on edennyt tulevaisuuden lentoasemaverkon arviointiin. Liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä kävi keskustelua lentoliikennestrategiasta ja evästi ministeriötä strategian jatkovalmisteluun 12. marraskuuta.

Lentoasemaverkostosta tehdään vaikutusten arvio, joka valmistuu maaliskuussa 2014. Vaikutusten arviossa selvitetään laaja-alaisesti Suomen lentoasemaverkoston taloudelliset, sosiaaliset, liikenteelliset ja sekä ympäristö- ja turvallisuusvaikutukset vuoteen 2030 saakka. Poliittisia linjauksia lentoasemaverkosta on mahdollista tehdä kehysriihessä keväällä 2014. 

Väliraportti loppuvuodesta

Lentoliikenne ja lentoasemaverkko nostettiin liikennepoliittisessa selonteossa yhdeksi 2010-luvun erityishaasteeksi.  Lentoliikennestrategian tavoitteena on selvittää Suomen lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä ja arvioida Suomen lentoasemaverkostoa erityisesti alueiden saavutettavuuden näkökulmasta, jolla on erittäin suuri merkitys Suomen kilpailukyvylle ja toimivalle liikennejärjestelmälle.

Lentoliikennestrategian määrä valmistua kokonaisuudessaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Väliraportti valmistuu loppuvuodesta 2013.

Lue myös:
Artikkeli: Suomen saavutettavuus on elinehto