Lentoyhtiöt ottivat SES2+ -ehdotuksen ilolla vastaan

IATA_logoKansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ETSK toivottavat yhtenäisen euroopan ilmatilan SES2+ -paketin uudistukset tervetulleiksi. Hankkeelle kuitenkin vaaditaan selkeitä takarajoja, jotta vältyttäisiin turhilta taloudellisilta menetyksiltä.

"Komissio jakaa ilmailualan turhautumisen epäonnistumiseen yhtenäisen ilmatilan käyttöönoton epäonnistumisessa. Joka vuosi SES:n viivästymisessä tuo 5 miljardin euron takapakin Euroopan kilpailukyvylle ja 8,2 miljoonan tonnin ylimääräiset CO2-päästöt", laukoo IATA:n johtaja Tony Tyler.

Euroopan komissionehdotus on vastaus jäsenvaltioiden saamattomuuteen ottaa askeleita kohti yhtenäistä Euroopan ilmatilaa. Vaikutukset tuovat työpaikkoja ja kasvua, jotka ovat kriittisen tärkeitä talouskriisistä kärsivälle Euroopalle.

IATA:n ja ERAA:n (European Regions Airline Association) yhdessä julkaisema  Blueprint for a Single European Sky –ehdotus pitää sisällään suunnitelman aluelennonjohtojen vähentämiseksi nykyisestä 63:sta neljäänkymmeneen sekä lennonvarmistusjärjestelmän uudistamisen. IATA:n mukaan moni kohta komission ehdotuksessa on IATA:n julkaiseman dokumentin mukaisia.

”Komission tekemä ehdotus on selkeä askel oikeaan suuntaan ja odotamme innolla tarkempia yksityiskohtia. Kuitenkin asian kiireellisyys puuttuu edelleen, jolla tämä avainasia saataisiin nopeasti eteenpäin”, jatkaa Tyler.

”Joissakin tapauksissa takarajaksi on ehdotettu vuotta 2020. Sitä pitää aikaistaa ja jokaisella osa-alueella on oltava oma selkeä takarajansa”, jyrähtää Tyler.

IATA ilmaisi myös pettymyksensä lakoille ja mielenosoituksille, joita ETF (European Transport Workers Federation) on julistanut erinäisiä työtaistelutoimia vastauksena Euroopan ilmaliikenteen hallinnan tarvitsemalle nykyaikaistamiselle.

”Lentomatkustajien ei pitäisi joutua kärsimään työntekijäliittojen, kuten ETF:n vastustuksesta tarvittaville muutoksille. ETF:n pelot edustavat vain osaa Euroopan lennonjohtajista ja ne ovat aivan väärillä jäljillä”, toteaa Tyler.

”Tutkimuksemme osoittaa, että SES on win-win –tilanne. Viiveet ja päästöt vähenevät, turvallisuus paranee ja Eurooppaan tulee 320 000 uutta työpaikkaa. Nämä kaikki voidaan saavuttaa ilman lennonjohtajien työpaikkojen menetyksiä. Lakot ja muut työseisaukset ovat siten täysin perusteettomia”, päättää Tyler.

IATA:n jäseninä on 240 lentoyhtiötä ja se edustaa 84 prosenttia maailman lentoyhtiöistä.


ETSK peräänkuuluttaa avointa keskustelua

eu_logoEuroopan talous- ja sosiaalikomitean antaman lausunnon mukaan Euroopan komissio on vihdoin ymmärtänyt ettei voi olla yhtä yhteinäistä markkina-aluetta ilman yhtenäistä Euroopan ilmatilaa. Vuonna 1957 perustettu Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on EU:n sisämarkkinoihin liittyviä kysymyksiä käsittelevä foorumi. ETSK:ssa eurooppalaiset etujärjestöt – ammattiliitot, työnantajat, maanviljelijät – voivat ilmaista kantansa EU:n lainsäädäntöaloitteista.

”Single European Sky –projekti on polkenut paikallaan liian kauan ja olemme iloisia nähdessämme Euroopan komission vihdoin tekevän päätöksiä, jotka tukevat sen omaa lainsäädäntöä”, kommentoi ETSK:n työnantajia edustava ja ilmailualan kommentoinneistaan tunnettu Jacek Krawczyk.

Lähes kaksi vuosikymmentä sitten esitelty SES-projekti ei ole vieläkään täysin toteutunut. Suunnitelmat yhtenäisen taivaan avautumiseen ovat olleet panttivankina umpikujassa pienten voittoa tekevien lennonjohtopalveluita tarjoavien ryhmittymien takia.

Euroopan ilmatilan kustannustehottomuus aiheutti vuoden 2011 aikana 3,7 miljardin menetykset, johti miljoonien minuuttien viiveisiin, turhiin CO2-päästöihin ja korkeisiin kuluttajahintoihin. Tilanteen säilyminen nykyisellään tai mahdolliset lisäviiveet johtavat menetyksiin niin yhteiskunnan kuin ilmailuteollisuuden kannalta.

ETSK tukee SES-projektin etenemistä ja käyttöönottoa sekä ilmaliikennepalveluiden tuottamisen vapauttamista avoimelle kilpailulle.

Viitatessaan työnantajien ja työntekijäosapuolten pattitilanteeseen ilmailualan neuvotteluissa, ETSK ehdottaa avointa keskustelua yhteisen pöydän ääressä kaikkien toimijoiden kesken. Euroopan komissiolla on iso rooli SES-projektin menestyksekkääseen käyttöönottoon.

  IATA:n Blueprint for a Single European Sky (PDF-tiedosto)