Lex Malmista pyydetty lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalta

Malmi_opaste_1Malmin lentokentän ilmailukäytön turvaamiseksi tehty Lex Malmi -lakialoite on eduskunnan Liikenne ja viestintävaliokunnan (LiVL) käsittelyssä. LiVL on toukokuussa pyytänyt lakialoitteesta lausunnon perustuslakivaliokunnalta.

Perustuslakivaliokunta on kutsunut kuultaviksi lain alullepanijat Kim Korkkulan, Mikko Saarisalon ja Juha Krapinojan sekä joukon asiantuntijoita. Mukana ovat myös Liikenne- ja viestintäministeriön sekä oikeusministeriön edustajat.

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta. Valiokunnan puheenjohtaja toimii Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie.

Lex Malmi -lakialoitteella halutaan turvata lentotoiminta historiallisella Malmin lentokentällä. Mikäli muut keinot eivät riittäisi mahdollistaisi Lex Malmi valtion toimet Malmin lentoaseman pakkolunastamiseksi itselleen. Lex Malmin allekirjoitti nopeaan tahtiin yli 56 000 suomalaista. Helsingin ainoaa yleisilmailukenttää uhkaa kaupungin suunnittelema asuntotuotanto.

Perustuslakivaliokunnalta saadun lausunnon jälkeen Liikenne- ja viestintävaliokunta kuulee myös muita asiantuntijoita harkintansa mukaan. Malmin lentoaseman ystävät ry on omalta osaltaan toimittanut valikokunnalle ehdotuksiaan, joissa on esillä mm. tulevaisuuden ilmailu.

 Lue myös: