Logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja Kari Renko ylennettiin insinöörikenraalimajuriksi

Kari_RenkoTasavallan presidentti Sauli Niinistö on päättänyt puolustusministeri Jussi Niinistön esittelystä uusista kenraaliylennyksistä puolustusvoimissa 4. kesäkuuta 2018. Kenraalikuntaa koskevia ylennyksiä oli kaikkiaan neljä. Yksi niistä koski Logistiikkalaitoksen apulaisjohtajaa insinööriprikaatikenraali Kari Renkoa, joka ylennettiin insinöörikenraalimajuriksi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ylensi 4. kesäkuuta 2018 kenraalimajuri Petri Hulkon kenraaliluutnantiksi, prikaatikenraali Jari Kallion kenraalimajuriksi, eversti Rami Saaren prikaatikenraaliksi ja insinööriprikaatikenraali Kari Rengon insinöörikenraalimajuriksi.

Puolustusvoimien vuonna 2015 perustetun logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja toimiva Insinööriprikaatikenraali Kari Renko (s.1961) on merkittävässä asemassa myös käynnissä olevassa Ilmavoimien HX-hävittäjähankkeessa.

Renko ylennettiin kenraalikuntaan vuonna 2014 ja hän on aiemmin palvellut 1.6.2014 lukien sotavarustepäällikkönä Pääesikunnassa. Sitä ennen hän on palvellut muun muassa apulaisosastopäällikkönä ja osastopäällikkönä Ilmavoimien Materiaalilaitoksella, apulaissotilasasiamiehenä Washington D.C.:ssa, apulaisosastopäällikkönä, teknillisenä johtajana, tutkijana ja erikoisopettajana Teknillisessä korkeakoulussa.

Rengolle on aiemmin myönnetty myös Suomen Leijonan 1. luokan ritarimerkki, Sotilasansiomitali ja Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki

Diplomi-insinöörin tutkinnon Renko suoritti Otaniemen teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1987. Insinöörieverstiksi hänet ylennettiin vuonna 2012.

Kenraaliluutnantti Petri Jussi Mikael Hulkko (s. 1961) on toiminut Maavoimien komentajana vuodesta 2017 lähtien. Sitä ennen hän on palvellut muun muassa Maavoimien esikunnan operaatiopäällikkönä, esikuntapäällikkönä ja suunnittelupäällikkönä sekä Utin jääkärirykmentin komentajana. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna 2016.

Kenraalimajuri Jari Teppo Juhani Kallio (s.1961) on toiminut Maavoimien operaatiopäällikkönä vuodesta 2017 alkaen. Sitä ennen hän on palvellut muun muassa Karjalan prikaatin komentajana, perustutkinto-osaston johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, komentajana KFOR-operaatiossa Kosovossa ja Tasavallan Presidentin adjutanttina. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2014. Kallio on määrätty Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoriksi 1.7.2018 lukien.

Prikaatikenraali Rami Kalervo Saari (s. 1966) on palvellut Porin prikaatin komentajana vuodesta 2017 lähtien. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa erityistehtävässä Maavoimien esikunnassa, Karjalan prikaatin esikuntapäällikkönä, reserviupseerikoulun kurssin johtajana ja vanhempana osastoesiupseerina Pääesikunnassa. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2014. Saari on nimitetty kenraalin virkaan ajaksi 1.7.2018 - 30.6.2023 ja hänet on määrätty maavoimien operaatiopäälliköksi 1.7.2018 lukien.

Lue myös: