LVM ja Finavia toivottavat VTV:n tarkastuksen tervetulleeksi

Helsinki_airportValtiontalouden tarkastusvirasto VTV on aloittamassa Finaviassa omaa laillisuustarkastustaan. Finavia ja liikenneministeriö pitävät käännettä tärkeänä ja tervetulleena. LVM painottaa lisäksi, että Finavian valtasuhteissa ei ole epäselvyyttä.

 VTV tekee laillisuustarkastuksen liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) ja Finavia Oyj:n toiminnasta koskien yhtiön entisen johdon ja hallituksen tekemiä johdannaissopimuksia.

LVM ja Finavia Oyj pitävät VTV:n tarkastusta hyvänä ja tarpeellisena. Se auttaa myös yhtiötä arvioimaan seuraavia toimenpiteitä laajassa ja monimutkaisessa johdannaiskysymyksessä.

"Olemme keskustelleet asian etenemisestä säännöllisesti VTV:n kanssa. Nyt on tärkeää, että annamme VTV:lle työrauhan. Kuten olen jo aiemmin todennut, johdannaisten vastuukysymysten osalta vuoden 2011 ja sen jälkeen on edelleen mahdollista nostaa myös siviilikanteita, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

KariSavolainen_finavia"Asian käsittely edellyttää huolellisuutta, enkä ole esittänyt tarvetta pikaiselle yhtiökokoukselle. On tärkeää, että asia tutkitaan huolellisesti", toteaa Finavian hallituksen tuore puheenjohtaja Harri Sailas.

"Toteutuneiden tappioiden osalta kriittisimmät sopimukset on tehty vuonna 2011. Silloin tehtiin pääosa 34 miljoonan euron tappioon päätyneistä spekulatiivisista johdannaissopimuksista. Olemme yhtiön puolelta käynnistäneet sekä rikosoikeudellisen tutkinnan että kantelun Finanssivalvonnalle", toteaa Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen.

Lue myös: