Maanmittauslaitoksen kesän 2022 ilmakuvaus- ja laserkeilausurakka valmistui - uusia ilmakuvia tarjolla

OH-ACN_030704aMaanmittauslaitos on saanut valmiiksi toukokuussa 2022 käynnistyneen ilmakuvaus- ja laserkeilauskauden.  Myöhäisen kevään seurauksena toiminta käynnistyi vasta vapun tienoilla ja viimeiset lennot tehtiin elokuussa. Suomen pinta-alasta ilmakuvattiin kauden aikana jälleen noin kolmannes ja laserkeilattiin noin kuudesosa.

Kansallisten ohjelmien mukaisia aineistoja keräsi yhteensä viisi puitesopimustoimittajaa. Päättyneella kaudella ilmakuvauksia tekivät Terratec oy ja SKM Gisair Oy. Laserkeilauksista Maanmittauslaitoksella oli puitesopimus BSF Swissphoton, MGGP Aeron sekä Terratec Oy:n kanssa.

Maanmittauslaitos suoritti ilmakuvauksia myös omalla Rockwell 690A Turbo Commander -koneellaan (OH-ACN). Se on varustettu Vexcel UltraCam mk2 -kamerajärjestelmällä. Kuvaskonetta operoi Maanmittauslaitokselle Konekorhonen Oy. Vuosittaisista ilmakuvauksista noin puolet tehdään omalla kalustolla.

MML_2022_kuvaus "Tänä kesänä normaalin lentotoiminnan lisäksi teimme Maanmittauslaitoksen uuden laserkeilainjärjestelmän testilentoja elokuussa. Keilainjärjestelmä tulee olemaan tuotantokäytössä ensi vuonna. Uudella laitteistolla tuetaan kansallisen laserkeilausohjelman toteutumista ja oma laitteisto valtionhallinnossa on tietysti tärkeää myös esimerkiksi kansallisen varautumisen näkökulmasta", sanoi Maanmittauslaitoksen kartastopäällikkö Heli Laaksonen.

Tuoreet ilmakuvat löytyvät jo kaikista Maanmittauslaitoksen palveluista. Ilmakuvat ovat saatavilla avoimena aineistona. Laserkeilausaineistoja valmistuu pitkin syksyä ja viimeisetkin alueet saadaan aineistona käyttöön marraskuun loppuun mennessä. 

 Laserkeilausaineistoista on saatavilla harvennettu versio avoimena datana. Alkuperäisessä pistetiheydessä aineisto on julkista, mutta edellyttää käyttöluvan hyväksymisen ja käyttäjän tunnistautumisen.

 Valmistuneiden kuvausten ja keilausten toteumia voi tarkastella tilannekarttapalvelusta. Maanmittauslaitoksen ilmakuvaukset ja laserkeilaukset tehdään Kansallisen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelman mukaisesti. Laserkeilausohjelmassa Suomi on jaettu alueisiin, jotka pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta keilataan kuuden vuoden sykleissä. Vuosittain keilattavaa pinta-alaa on noin 55 000 km2.

 Lue myös: