Maavoimat hankkii 1000-2000 lennokkijärjestelmää - tiedonhankintakykyä kaikkiin olosuhteisiin

Orbiter_launch_1Maavoimat vastaa matalan käyttökynnyksen lennokkisuorituskyvyn rakentamisesta koko Puolustusvoimille. Käynnissä olevalla tutkimuksella on luotu perusteet kannettavalle lennokkijärjestelmälle, jonka avulla voidaan merkittävästi parantaa joukkojen välitöntä tiedonhankintakykyä olosuhteista riippumatta.

Suorituskyvyn rakentamiseen liittyen Puolustusvoimat on julkaissut osallistumishakemusilmoituksen, jolla kartoitetaan järjestelmätoimittajia neuvottelumenettelyn käynnistämiseksi.

Tavoitteena on hankkia 1000 – 2000 suorituskykyistä järjestelmää, joilla voidaan operoida ympäri vuoden olosuhteista riippumatta. Lennokkijärjestelmää on tarkoitus käyttää eri puolustushaarojen joukkojen ja aselajien tiedustelun, valvonnan ja maalinosoituksen tehtäviin eteläiseltä rannikolta aina pohjoisimpaan Lappiin saakka.

"Hanke on edennyt suunnitelman mukaan lennokkitutkimuksesta markkinoilta saatavien järjestelmien testaamiseen ja huolelliseen analysointiin sekä vaatimusmäärittelyyn. Nyt etsimme tälle täysin uudelle suorituskyvylle vaatimukset täyttävää toimittajaa. Haemme järjestelmää, joka toimii erilaisissa sääolosuhteissa eri vuodenaikoina ja vaihtelevissa ympäristöissä. Järjestelmän tulee myös olla helposti koulutettavissa asevelvollisillemme", toteaa everstiluutnantti Riku Rantakari Maavoimien esikunnasta.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on julkaissut järjestelmävalmistajille osallistumishakemusilmoituksen, johon odotetaan vastauksia 9. toukokuuta 2022 mennessä.

Neuvottelumenettelyyn valittavat ehdokkaat valitaan vaatimusmäärittelyyn soveltuvien hankintavalmiiden referenssituotteiden ja toimittajien soveltuvuusvaatimusten perusteella.

Suunnitelman mukaan neuvottelukierros käydään alkuvuoteen 2023 mennessä. Neuvotteluissa tarkennetaan ehdokkaiden kanssa vaatimusmäärittelyä ja tarjousten sisältöä tarjottavan järjestelmän ominaisuuksien ja tarjottavan määrän osalta. Toimittaja ja järjestelmä on tarkoitus valita kesään 2023 mennessä, ja koulutus aloittaa vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla.

Vuonna 2023 käynnistettävän kaksivuotisen hankinnan kokonaisarvo on noin 14 miljoonaa euroa.

Toukokuussa 2020 maavoimat julkisti RFI-tietopyynnön (Request for Information), joka koski NATO UAS-luokituksen (Unmanned Aerial Systems) luokan 1 micro- tai miniUAS-järjestelmiä. Kyseessä on kokonaan uudenlainen suorituskyky maavoimille. Tietopyynnössä oli mukana mm. lähellä lentävien samanlaisten laitteiden maksimimäärä eli parveilu sekä toiminta GPS:llä ja ilman sitä.

Maavoimilla on nykyisin käytössään Aeronautics Orbiter 2B Mini UAS -lennokkeja, joita esiteltiin vuonna 2016.

Lue myös: