Mielipidemittaus: Jopa 58% helsinkiläisistä tukee Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä

Malmi_2022_1(Päivittynyt klo 16.53) Alkuvuodesta 2022 toteutetun mielipidemittauksen perusteella jopa 58 prosenttia helsinkiläisistä säilyttäisi Malmin lentoaseman ilmailukäytössä. Kantar Publicin toteuttaman mielipidemittauksen tulokset ovat edelleen yhtenevät aiempien vuosina 2020, 2017, 2016 ja 2014 toteutettujen kyselyiden kanssa.

Malmi_mittaus_2022_1Kantar Publicin 28.1.–2.2.2022 toteuttaman mielipidemittauksen vastausten perusteella 53 prosenttia helsinkiläisistä haluaa säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä ehdoitta.

Jopa 58% helsinkiläisistä säilyttäisi kentän nykyisessä käytössään jos asuntorakentamiselle asetetut tarpeet voidaan ratkaista järkevästi muilla toimilla. Tässä tapauksessa kaikkien puolueiden kannattajista vähemmistö haluaa asuntoja Helsinki-Malmin lentoasemalle.

Asuntorakentamista Malmin lentoasemalla kannattavien helsinkiläisten määrä on pysynyt prosentin tarkkuudella ennallaan aiemmista vuosista. Rakentamista on kannattanut 23-28% prosenttia helsinkiläisistä.


Malmi_tns_asuinrakentaminenmuutoinMielipidemittauksen tulosten mukaan suurten puolueiden kannattajista 3/4 haluaa ilmailua

Tutkimuksessa kysyttiin myös vastaajien puoluekantaa. Samoin kuin aiemmissa tutkimuksissa, nytkin selvisi, että alueen säilyttämistä ilmailukäytössä tuetaan yli puoluerajojen. Muutokset aiempiin vuosiin ovat marginaalisia.

Jopa 76% Perussuomalaisten, Kokoomuksen, Keskustapuolueen ja Liike nyt:n äänestäjistä kannattaa Malmin ilmailutoiminnan säilyttämistä. SDP:n äänestäjistä 61% on ilmailun kannalla.

Malmi_mittaus_2022_3Vasemmistopuolueiden ja RKP:n kannattajista alle puolet haluaa säilyttää ilmailun, mutta asuntorakentajiakin löytyy samoin alle puolet, kunhan asuntorakentaminen voidaan ratkaista muuten järkevästi.

“Kansalaismielipidettä on tutkittu toistuvasti, ja ihmiset ovat aina olleet lentokentän ilmailukäytön kannalla. Jostain syystä kaupungin viranhaltijat ajavat mitä erikoisimpia ratkaisuja estääkseen ilmailukäytön – viimeisimpänä luistinrata! Myös osa valtuutetuista vetoaa siihen, että asia on jo valtuustossa käsitelty ja päätetty. Kansalaisten ääni on päätöksenteossa jätetty säännöllisesti kuulematta”, sanoo Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.


Lentotoiminta on estetty helsinkiläisten mielipiteistä huolimatta

HF_terminaaliHelsingin kaupunki on suunnitellut Malmin lentoaseman alueelle asuntorakentamista. Hankkeet eivät ole päässeet suunnittelua pidemmälle, mutta kaupunki on ryhtynyt raskaisiin toimenpiteisiin lentotoiminnan estämiseksi.

Kiitotiealueen maanvuokran irtisanomisesta käydään oikeutta vielä pitkään, eivätkä valtuuston hyväksymät asemakaavat saa Malmin lentoaseman ystävien mukaan lainvoimaa vielä aikoihin.

FR24_Malmi_sydanHelsingin kaupunki aikoo käynnistää lentokentän alueella noin 25-30 vuotta kestävät rakennustoimet. Niiden myötä alueelle on määrä rakentaa noin 13 500 uutta asuntoa 400-600 asunnon vuositahdilla.

Kaupungin viestintä antaa olettaa lentokentän olevan jo menetetty, mikä näkyy epätietoisen määrän kasvussa myös toteutetussa mielipidemittauksessa. Epätietoisia oli nyt toteutussa tutkimuksessa 19% eli kuusi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2020 toteutetussa mielipidemittauksessa.

Tarjolla olisi kuitenkin muitakin ratkaisuja, sillä Helsingissä on meneillään alue- ja täydennysrakentamisprojekteja vuosikymmeniksi eteenpäin. Helsingillä on asuinrakentamiseen varattua rakennusmaata monikymmenkertaisesti Malmin lentoaseman suunnittelualueeseen verrattuna.

 Malmin lentokenttäkokonaisuus on merkittävä osa itsenäisen Suomen historiaa, kansainvälisesti merkittävää tunnustusta saanut elävä luonto- ja kulttuuriperintökohde ja kansallinen ikoni. Helsinkiläiset ovat toistuvasti ilmaisseet halunsa säilyttää sen alkuperäisessä käytössään.

Malmi_77v_avajaiset“Päättäjien kannattaa katsoa eteenpäin. Helsinki ja ilmailu elävät molemmat merkittävää murroskautta.  Lentäminen muuttuu sähköiseksi ja miehittämätön ilmailu yleistyy. Samalla Helsingin asukasluku kasvaa ja yhteydet pääkaupungin ja muun Suomen välillä tulevat entistäkin tärkeämmiksi. Fiksut päättäjät varmasti löytävät ratkaisun, joka palvelee Helsingin, helsinkiläisten ja koko maan tulevaisuutta niin yhteyksien kuin asuntorakentamisen osalta", päätti Hyvönen.

Kantar Public haastatteli 28.1.–2.2.2022 yhteensä 819 helsinkiläistä joiden ikäjakauma oli 15-74 vuotta. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on noin 3,4 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tulokset ovat hyvin yhtenevät vuosien 2014, 2016  2017 ja 2020 vastaavien mittausten kanssa.

Kantar Public: Malmin lentokentän tulevaisuus

Päivitys 16.53: Lisätty kuva Malmin ylle 3.2.2022 piirtyneestä sydämestä.

Lue myös: