Ruumapalo huolettaa ilmailuviranomaista - PED-laitteet pakattava oikein ja kaikki virrat pois

EASA_logo_1Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA julkisti turvallisuustiedotteen litium-akkuja sisältävien henkilökohtaisten elektronisten laitteiden ilmakuljetuksesta. Ne luokitellaan vaarallisiksi aineiksi. Väärin kuljetettuna akut voivat aiheuttaa vakavan vaaratilanteen eli tulipalon matkustajakoneen ruumassa.

Yhdysvaltain ja Britannian julkistama elektronisten laitteiden matkustamokielto koskien tiettyjä lentoja ja operaattoreita lisäsi huomattavasti ruumaan menevien PED-laitteiden määrää. Operaattorin tuleekin ilmailuviranomaisen turvallisuustiedotteen mukaan huomioida ne osana riskiarviointiprosessiaan ja tehdä tarvittavat toimenpiteet estääkseen ruumapalot.

"Matkustajien ja miehistöjen turvallisuudesta huolehtiminen on korkein prioriteettimme. Meidän täytyy kaikin keinoin varmistaa, että yhden riskin minimointi ei johda toiseen riskiin", sanoo EASA:n johtaja Patrick Ky viitateen matkustamon elektroniikkakiellon riskeihin.

Pääsääntöisesti litium-akkuja sisältävät laitteet tulee kuljettaa matkustamossa yhdessä matkustajan kanssa, jotta miehistö voisi reagoida nopeasti mahdolliseen vaaratilanteeseen. Erityisenä huolenaiheena ruumaan menevien PED-laitteiden kanssa akun äkillinen syttyminen tai ns. thermal runaway -ilmiö.

EASA ohjeistaakin turvallisuustiedotteessaan, että ruumaan menevien PED-laitteiden virta on kytkettävä kokonaan pois päältä ja ne on suojattava siten etteivät ne voi vahingossa aktivoitua. Ruumaan menevästä PED-laitteesta tuleekin deaktivoida kaikki mahdolliset applikaatiot ja herätyskellot, jotka voisivat käynnistää laitteen.

Ruumaan menevät PED-laitteet tulee myös suojata mahdolliselta kuljetusvauriolta oikeanlaisella pakkaamisella tai kotelolla.

Mikäli matkustajan PED-laitetta ei ole laitettu lentoa varten ruumaan menevään matkatavaraan vaan se kerätään pois lähtöportilla ruumakuljetusta varten on operaattorin noudatettava EASA:n ohjeistusta kuljetuksen osalta.

Lisäksi kaikkia lähtöportilla kerättäviä laitteita ei saa sijoittaa ruumassa samaan rahtikonttiin vaan ne tulee sijoittaa eri paikkoihin ruumassa sekä mahdollisuuksien mukaan kauas muista kuljettavista vaarallisista aineista.

Vara-akkujen, varavirtalähteiden ja e-savukkeiden kuljetukset on kielletty ruumaan menevässä matkatavarassa jo aiemmin ICAO TI:n mukaisesti. EASA huomauttaakin, että mikäli ne kielletään myös matkustamosta tulee matkustajia tiedottaa asiasta etukäteen.

Lue myös: