Suomen suurin kuntalaisaloite luovutetaan Helsingin uudelle kaupunginvaltuustolle 2.8.2021

Malmin-lentoasema-ilmasta_5Kuntalaisaloite neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä luovutetaan Helsingin uuden kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi sen ensimmäisenä kokouspäivänä, maanantaina 2.8.2021. Tähän mennessä Suomen suurimman kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut jo yli 30 000 kuntalaista.

Malmin lentoaseman t
ulevaisuutta koskevan kuntalaisaloitteen takana ovat ylipormestari Raimo Ilaskivi, Lex Malmi -aktiivi Kim Korkkula ja Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Malmi_opaste_1Aloite on kerännyt 26. toukokuuta mennessä ennätykselliset 30 489 helsinkiläistä allekirjoittajaa. Määrä ylittää lain vaatimuksen puolitoistakertaisesti ja aloitteen voi edelleen allekirjoittaa kuntalaisaloite-palvelussa.

Aloitteen vireille laittaneet toteavat, että kyseessä on Suomen tähän mennessä ylivoimaisesti suurin kuntalaisaloite ja se mittaa uuden kaupunginvaltuuston demokratiakäsityksen ja kunnioituksen kuntalaisia kohtaan. Äänestyksen arvioidaan voivan toteutua vielä vuoden 2021 aikana, mikäli valtuusto hyväksyy aloitteen.

Aloite on määrä luovuttaa Helsingin uuden kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi sen ensimmäisenä kokouspäivänä, maanantaina 2.8.2021. Tarkka luovutusaika kaupungintalon kirjaamoon tiedotetaan myöhemmin.


Nykyinen valtuusto tyrmäsi kansanäänestyksen julkisuudessa

 
HF_terminaaliOsa nykyisten valtuustoryhmien väistyvistä puheenjohtajista tyrmäsi julkisuudessa kansanäänestyksen järjestämisen, kun se saavutti lain edellyttämän minimäärän eli 22 000 helsinkiläistä allekirjoittanutta. Perusteluina torjumiselle käytettiin julkisuudessa lähinnä sen aihetta.

Aloite luovutetaankin vireille laittajien mukaan uudelle valtuustolle, jonka he toivovat kunnioittavan helsinkiläisten mielipidettä.
 
“Luotamme siihen, että Helsingin uudet valtuutetut kunnioittavat kansalaisten ehdottamaa suoraa kansalaisvaikuttamista ja Suomen lakia. Suomen sadasta kansanäänestyksestä yhtäkään ei ole järjestetty Helsingissä. Päätös ei voi riippua aloitteen aiheesta vaan sen pitää perustua kuntalaisten tahtoon. Tässä tapauksessa lain vaatima kannatusmäärä ylittyy reilusti”, toteaa puheenjohtaja Timo Hyvönen.


Kuntavaaleissa yli puolet ehdokkaista kannattaa Malmin lentokentän säilyttämistä

IMG_20200102_133015Malmin lentoaseman ystävät ry:n (MLY) puheenjohtaja Timo Hyvösen mukaan isoimpien vaalikoneiden vuoden 2021 kuntavaalien helsinkiläisistä ehdokkaista enemmistö kannattaa Malmin lentokentän säilyttämistä ilmailukäytössä. Suurimman puolueen Kokoomuksen ehdokkaista jopa 60% on Malmin säilyttämisen kannalla.

Malmi_ilmasta_2016Vaalikoneiden lisäksi Malmin lentoaseman ystävät ry on kysynyt helsinkiläisten ehdokkaiden mielipiteitä sekä lentokentän jatkosta että kansanäänestyksestä suoran demokratian välineenä. Tulokset ovat nähtävissä osoitteessa www.malmivaalit.fi

MLY jakaa jokaiseen helsinkiläiseen talouteen keskiviikkona 26.5. Malmivaalit-lehden, jossa kerrotaan lentokentänkentän toiminnan jatkolle myönteisten ehdokkaiden lista. Kyseisen lehden voi lukea myös sähköisesti verkkosivulta malmiairport.fi/kuntavaalit2021.