Trafi: Uudistettu RPAS-määräys luo edellytykset kokeiluille ja toiminnan kehittämiselle

trafi_logoKansallisen kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättämistä koskevan määräyksen uudistuksen lähtökohtana on ollut toimijoiden oma turvallisuudenhallinta ja itsesääntely. Määräyksen sallivuus tuo paljon mahdollisuuksia, mutta samalla painottaa toimijan vastuuta turvallisuudesta. Toimija on aina vastuussa siitä, että lennätykset suoritetaan turvallisesti olosuhteet ja ympäristö huomioiden.

”Olemme selkeyttäneet määräyksen vaatimuksia mm. muokkaamalla määräyksen rakennetta. Vaatimuksia on yksinkertaistettu ja kevennetty niiltä osin kuin se on nähty saatujen kokemusten perusteella tarkoituksenmukaiseksi”, kertoo Trafin johtava asiantuntija Jukka Hannola.

Uudistettu kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättämistä koskeva määräys (OPS M1-32) tulee voimaan 1. tammikuuta 2017.

”Miehittämättömien ilma-alusten perinteisestä ilmailusta poikkeavasta luonteesta johtuen olemme kiinnittäneet erityistä huomiota määräyksen käytäntöön soveltamiseen.”

Määräyksessä korostetaan toimijoiden omaa turvallisuudenhallintajärjestelmää sekä itsesääntelyä. Toiminnan reunaehdot perustuvat riskiperusteiseen lähestymistapaan suhteellisuutta korostaen.

”Esimerkiksi nyt tehdyn muutoksen yhteydessä määräyksen soveltamisalasta on poistettu alle 250 g painavien lennokkien lennättäminen”, kertoo Hannola.

Uudistettu kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättämistä koskeva määräys luo edellytykset kokeiluille ja toiminnan kehittämiselle.

”Uskomme, että muutoksilla on suotuisia taloudellisia vaikutuksia sääntelyn kevenemisen ja selkeytymisen myötä. Miehittämätön ilmailu on voimakkaasti kasvava teollisuudenala, jossa Suomella on mahdollisuus olla Euroopan johtavia toimijoita. Liberaalilla sääntelyllä edesautamme toiminnan kehittymistä jatkossakin sekä huomioimme alalla tapahtuvan kehityksen”, sanoo Hannola.

Trafi OPS M1-31 (PDF)

Lue myös: