CAT III Helsinki-Vantaalle - laskuun entistä huonommissa olosuhteissa

FG_EFHKHelsinki-Vantaan lentoaseman toimintavarmuus huonoissa keliolosuhteissa paranee. Lentokentän huonon näkyvyyden toimintamenetelmiä parannetaan ja yksi kentän kiitoteistä päivitetään CAT III -tarkkuuslähestymisjärjestelmällä.

"Helsinki-Vantaa on kehittynyt keskeiseksi solmukohdaksi Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä. Siksi kentän toimivuus kaikissa oloissa on ensiarvoisen tärkeää, jotta Suomi voi säilyttää asemansa lentoliikenteen kilpailussa", toteaa lennonvarmistuksen johtaja Raine Luojus Finaviasta.

Helsinki-Vantaalla on ollut vuositasolla huonojen keliolosuhteiden takia noin 15 tuntia tilanteita, joissa lasku ei ole onnistunut CAT II –luokassa. Kun tilanne sattuu tuloruuhka-aikaan, joutuu ilma-alus joko odottamaan parempaa keliä tai laskeutumaan varakentille.

Finavia_Luojus_Raine_1"Toimintaa kehittämällä haluamme mahdollistaa Helsinki-Vantaan käytön entistä vaikeammissa keliolosuhteissa, jotta lentoliikenteelle ei aiheutuisi viiveitä ja turhia kustannuksia esimerkiksi varakenttien käytöstä. Siksi yhden kiitotien päivittäminen ILS:n eli tarkkuuslähestymisjärjestelmän CAT III –luokkaan otettiin tavoitteeksi muutama vuosi sitten", Luojus perustelee tehtyä uudistusta.

Päivityksen kohteena on kiitotie 3 (04 vasen) Espoon suunnasta, joka on ensisijainen lähestymissuunta pohjois- tai koillistuulen puhaltaessa.

"Toimintavarmuus huonoissa näkyvyysolosuhteissa tulee paranemaan, sillä CAT III on tarkoitettu operointiin alle 30 metrin ratkaisukorkeuksilla. Jos lentokoneen ohjaaja ei siihen mennessä saa näkyviin kiitotien valoja, se tekee ylösvedon. Fysiikan lakien mukaan liike jatkuu vielä alaspäin ylösvetopäätöksen jälkeen, jolloin on mahdollista, että koneen pyörät käyvät kiitotiessä ennen kuin liike jatkuu ylöspäin. Ja se on vielä täysin turvallista", vakuuttaa Luojus.

CAT III –luokka koneen kiitotielle ohjaavassa järjestelmässä on ollut myös lentoyhtiöiden toiveena. Tilastojen mukaan Helsinki-Vantaalla ei päivityksen jälkeen pitäisi olla enää niin huonoa näkyvyystilannetta, ettei kentälle sen takia päästä laskuun.

Finavian tavoitteena on saada uusi toimintatapa käyttöön vuoden 2015 alkupuolella.