Esiselvitystyöryhmä "valmistelemaan Hornetien korvaamisen suunnittelun aloittamista"

HN_ilmatankkaus_1Puolustusministeri perusti tänään 8. lokakuuta esiselvitystyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella F/A-18 Hornet -kaluston suorituskyvyn korvaamisen suunnittelun aloittamista osana ajanmukaisen puolustusjärjestelmän ylläpitämistä. Kyseessä on perusselvitys myöhemmän päätöksenteon ja virallisen valmistelun aloittamisen tueksi.

Voimassa olevan elinjaksosuunnitelman mukaan Ilmavoimien F/A-18 Hornet -hävittäjien elinkaari päättyy vuonna 2030, jolloin ensimmäiset koneet ovat olleet palveluskäytössä jo 35 vuotta. Koneiden poistaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2025 ja viimeinen kone poistuisi 2030.

Hävittäjähankinta kestää hankkeen aloittamisesta viimeisen koneen toimitukseen noin 15 vuotta. Suunnitelmien mukaan tämä edellyttää hankinnan valmistelujen virallista aloittamista vuonna 2015 ja mahdollista hankintapäätöstä 2020-luvun alussa. Tuotanto ja toimitukset alkaisivat vuosina 2025-2030.

Esiselvitystyöryhmän tehtävänä on koota ja laatia perusselvitys Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaamisesta ja alustavista operatiivisista vaatimuksista Se selvittää myös mahdollisuutta Hornet-kaluston elinkaaren jatkamiseen sekä hankkeeseen liittyvistä hallinnonalan ulkopuolisista tutkimustarpeista ja yhteistyömahdollisuuksista kotimaassa toimivan teollisuuden kanssa.

Lisäksi työryhmä selvittää mahdollisen hävittäjähankinnan organisointia puolustushallinnossa ja hankeaikatauluun vaikuttavia tekijöitä.

Työryhmässä ovat edustettuina puolustusministeriö, pääesikunta ja ilmavoimat. Työryhmän määräaika on 30.5.2015.