EU linjasi: Lento on perillä vasta, kun koneen ovi avataan

eu_logoEU tuomioistuin on tehnyt linjauksen mikä on lennon todellinen saapumisaika kohteeseen. Tuomioistuimen mukaan lennon todellinen saapumisaika tarkoittaa ajankohtaa, jona ainakin yksi lentokoneen ovi avataan.

Unionin tuomioistuin toteaa tuomiossaan, ettei käsitettä ”todellinen
saapumisaika” voida määritellä yksityisten välisellä sopimuksella, vaan sitä on tulkittava itsenäisesti ja yhtenäisesti.

Lennon aikana matkustajat ovat lentoliikenteen harjoittajan ohjeiden ja valvonnan alaisina suljetussa tilassa, jossa heidän viestintämahdollisuutensa ulkomaailman kanssa ovat teknisten ja turvallisu ussyiden vuoksi huomattavan rajoitetut.

Tällaisissa olosuhteissa matkustajat eivät voi hoitaa jatkuvasti henkilökohtaisia, perheeseen liittyviä, sosiaalisia tai ammatillisia asioitaan.

EU_pax_rights_logoVaikka tällaiset haitat onkin katsottava väistämättömiksi, kun lento ei ylitä aikataulun mukaista kestoa, toisin on viivästymistapauksessa, kun otetaan huomioon etenkin se, etteivät kyseiset matkustajat voi käyttää ”hukka-aikaa” toteuttaakseen niitä päämääriä,joiden vuoksi he ovat valinneet juuri tämän lennon.

Tästä seuraa, että käsite ”todellinen saapumisaika” on ymmärrettävä ajankohdaksi, jona tällainen pakottava tilanne päättyy.

Lentomatkustajien tilanne ei kuitenkaan olennaisesti muutu, kun lentokoneen pyörät koskettavat kiitotietä tai kun lentokone saapuu seisontapaikkaansa, koska matkustajat ovat  yhä suljetussa tilassa ja erilaisten rajoitusten alaisia.

Vasta sillä hetkellä, kun matkustajille annetaan lupa poistua lentokoneesta ja määrätään tätä varten lentokoneen ovien avaamisesta,nämä rajoitukset lakkaavat koskemasta matkustajia ja he voivat lähtökohtaisesti jatkaa tavanomaisia toimiaan.

Unionin tuomioistuin toteaa, että lentomatkustajille aiheutuneen viivästymisen pituuden määrittämisessä käytetty ”saapumisaika”tarkoittaa ajankohtaa, jona ainakin yksi lentokoneen ovi avataan, kun matkustajilla on tällä hetkellä lupa poistua lentokoneesta.

Lue myös: