F-35 -hankkeen valuuttakurssitappioihin 74,4 miljoonaa euroa

20220531_122836Hallitus antoi eduskunnalle esityksen vuoden 2022 neljännestä lisätalousarviosta torstaina 27. lokakuuta. Hävittäjä- ja laivuehankkeiden rahoitukseen esitetään muutoksia. 

 


Vuoden 2022 neljäs lisätalousarvioesitys kasvattaa puolustusministeriön hallinnonalan määrärahoja yhteensä 294 miljoonalla eurolla vuonna 2022. 

Monitoimihävittäjien hankintaan viiden vuoden siirtomäärärahaan myönnetään lisäystä 262 400 000 euroa.

Hävittäjähankintaa koskevan momentin perusteluja muutetaan siten, että monitoimihävittäjien hankintaa koskevia ja niihin välittömästi liittyvien sopimusten enimmäismäärää vähennetään 188 000 000 eurolla siten, että niistä vuosina 2021—2031 valtiolle aiheutuvat menot saavat olla lopullisen tarjouspyynnön lähettämisajankohdan hintatasolla enintään 9 212 000 000 euroa. 

Lisätalousarvioesityksessä on mukana F-35 -hankkeelle  74,4 miljoonan euron lisärahoitus kattamaan ennakoitu valuuttakurssitappio.  

Pohjana on oletus, että euron kurssi suhteessa Yhdysvaltojen dollariin on 1 EUR = 1,00 USD. HX 2021 -tilausvaltuus ja momentin siirtomääräraha on sidottu lopullisen tarjouspyynnön lähettämispäivänä 29.1.2021 noteerattuun valuuttakurssitasoon.

Hävittäjähankinnan osalta on lisäksi otettu huomioon tilausvaltuudesta tehty 188 miljoonan euron siirto kertahankintaan luettaviin määrärahoihin. Muutoksella selkeytetään tilausvaltuutta siten, että se sisältää ulkomailta hankittavat kone-, ase- ja huoltosopimukset.

Hankinnan siirtomäärärahaan sisältyy kotimaassa tehtävät sopimukset. Tilausvaltuuden enimmäismäärä vähenee vastaavasti.  

Muutos toteutetaan hankkeelle vuoden 2021 talousarviossa myönnetyn kokonaisrahoituksen puitteissa.

Vuoden 2022 määrärahoihin vaikuttaa F-35-hankkeen rahoitukseen tehtävä muutos, jolla tilausvaltuusrahoitusta siirretään siirtomäärärahaksi 188 miljoonaa euroa.

Tämä tekninen muutos on valtioneuvoston hankintapäätöksen mukainen ja se toteutetaan hankkeelle vuoden 2021 talousarviossa myönnetyn kokonaisrahoituksen sisällä.

Lisätalousarvio sisältää Laivue 2020 -hankkeelle 104 miljoonaa euron lisärahoituksen vuosille 2025-2027. Lisärahoitustarve perustuu Rauma Marine Constructions -telakan toimintaedellytysten turvaamiseksi ja Laivue 2020 -hankkeen toteutumisen edistämiseksi neuvoteltuun kokonaisratkaisuun.