Finnair aloittaa 20 miljoonan euron tehostamisohjelman suunnittelun

Finnair_A350_LWCFinnairin kehitys on ollut nousu-uralla lähes kahden vuoden ajan. Pohja tälle luotiin vuosina 2011–2014 toteutetuilla säästöohjelmilla, joiden jälkeen tulosta on tukenut pääosin polttoainekustannusten lasku ja parantunut lisämyynti.
Kannattavuuden pysyvä paraneminen on edellytys Finnairin keväällä 2016 julkaistulle kiihdytetyn kasvun strategialle.

Finnair haluaa varmistaa kannattavan kasvun myös lisääntyneen markkinaepävarmuuden ympäristössä ja siksi kartoittaa mahdollisuuksia toimintansa tehostamiseksi. Tavoitteena on saavuttaa erilaisilla tehostamistoimenpiteillä 20 miljoonan euron kustannussäästöt vuositasolla kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Finnair_Pekka_Vauramo_2”Jotta voimme investoida kasvuun ja jatkaa suunnittelemallamme tiellä, meidän on kyettävä pitämään yksikkökustannuksemme laskussa. Siksi lähdemme nyt hyvissä ajoin miettimään yhdessä henkilöstömme kanssa, millaisilla keinoilla voisimme parantaa tulostamme ja ylläpitää edellytyksemme kasvustrategian toteuttamiselle”, toteaa toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

"Alkuvuonna yksikkökustannuksemme ilman polttoainetta kasvoivat jonkin verran, mihin emme voi olla tyytyväisiä. Toisaalta on muistettava, että valmistaudumme kiihdytettyyn kasvuun, mikä vaikuttaa kustannuspohjaamme etupainotteisesti. Uusia rekrytointeja oli alkuvuonna yli 500".

"Uusien finnairilaisten koulutus, uusien lentokoneiden käyttöönotto, uusien reittien avaukset ja muu kasvuun valmistautuminen rasittivat tulosta noin 6–8 miljoonaa euroa kummallakin vuosineljänneksellä. Meidän on pidettävä kustannukset tiukasti hallinnassa myös kasvuvalmistelujen aikana. Lisäksi pyrimme löytämään uusia keinoja parantaa tehokkuutta muun muassa digitalisaation avulla".

Finnair odottaa saavansa suunnitelmat tehostamisohjelman pääkohdista valmiiksi lähikuukausien aikana.

Finnair on lähiaikoina aloittamassa työehtosopimusneuvottelut ainakin lentäjiä edustavan SLL:n ja matkustamohenkilökuntaa edustavan SLSY:n kanssa. Molempien liittojen työehtosopimuskausi päättyy marraskuussa 2016.

Finnair arvioi toukokuisella pääomamarkkinäpäivällä kapasiteettinsa kasvavan vuosittain noin 8–10 prosenttia tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna (ASK) vuoden 2018 loppuun ulottuvalla strategiakaudella. Samalla Finnair arvioi kaksinkertaistavansa Aasian liikenteen vuoden 2010 tasoon verrattuna jo vuonna 2018, kun alkuperäinen tavoite kohdistui vuoteen 2020.

Lue myös: