Finnair julkistaa jatkossa aiempaa enemmän tietoja toiminnastaan

A321ER_10Finnair on arvioinut tiedottamiskäytäntöjään EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (Market Abuse Regulation, MAR-asetus) ja uusien viranomaistulkintojen johdosta. Jatkossa yhtiö aikoo tiedottaa entistä laajemmin asioista, jotka eivät täytä pörssitiedottamisen tarkistettuja kriteerejä.

Jatkossa Finnair julkistaa pörssitiedottein vain MAR-asetuksen mukaiset sisäpiirintiedot ja muut arvopaperilainsäädännön tai pörssin sääntöjen nimenomaisesti edellyttämät tiedot.

Samalla Finnair ryhtyy julkistamaan sijoittajauutisia kehityksestään ja tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedottamisen tarkistettuja kriteerejä, kuten kuukausittaiset liikennetiedot tai tavanomaiset rahoitus- tai laivastojärjestelyt.

Finnairin tiedonantopolitiikan tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti saatavilla riittävä ja oikea tieto yhtiöstä, sen toiminnasta, tavoitteista, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta Finnairin osakkeiden käyvän arvon määrittämiseksi.