Finnair kuljetti vuoden 2017 aikana lähes 12 miljoonaa matkustajaa

A330_tail_closeFinnairin joulukuun matkustajamäärä  ennätyksellinen 951 400 ja koko vuoden matkustajamäärä kasvoi yli miljoonalla yli 11,9 miljoonaan matkustajaan. Joulukuun osalta täsmällisyystilastoja heikensivät talviolosuhteet ja IAU:n ylityökielto.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi joulukuussa 15,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi 17,4 prosenttia. Matkustajien määrä kasvoi 13 prosenttia vertailukaudesta 951 400 matkustajaan, mikä on joulukuun matkustajaennätys Finnairissa. Matkustajakäyttöaste nousi 1,6 prosenttiyksikköä 80,4 prosenttiin.

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi joulukuussa 20,8 prosenttia. Aasian reittiverkosto oli muuten sama kuin vertailukaudella, mutta joulukuussa lennettiin myös uuteen kausikohteeseen Goalle. Lisäksi vuoroja Bangkokiin, Singaporeen, Hongkongiin, Delhiin ja Tokioon lisättiin edellisvuodesta. Liikenne kasvoi 23,6 prosenttia, ja matkustajakäyttöaste nousi 1,9 prosenttiyksikköä 83,2 prosenttiin.

Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 15,9 prosenttia. Joulukuussa avattiin uusi kausireitti Havanaan, ja jatkettiin New Yorkin ja Miamin sekä marraskuussa avatun uuden kausikohteen Puerto Vallartan lentoja. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 15,6 prosenttia, ja matkustajakäyttöaste laski 0,2 prosenttiyksikköä 78,2 prosenttiin.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 7,2 prosenttia etenkin Tukholman, Kööpenhaminan, Berliinin ja Moskovan lisäkapasiteetin myötä. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 9,7 prosenttia, ja matkustajakäyttöaste nousi 1,8 prosenttiyksikköä 78,5 prosenttiin. Kotimaanliikenteen kapasiteetti kasvoi vertailukaudesta 14,1 prosenttia ja liikenne kasvoi 10,2 prosenttia. Matkustajakäyttöaste laski 2,5 prosenttiyksikköä 69,8 prosenttiin.  

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 22,4 prosenttia, ja vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 43,6 prosenttia kaikkien liikenne-alueiden hyvän kehityksen seurauksena.

Erityisesti Kiinan rahtimarkkina kasvoi voimakkaasti joulukuussa. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Finnairin sopimus rahtitilan vuokraamiseksi Japan Airlinesin päivittäiseltä Tokio−Helsinki−Tokio-lennolta päättyi lokakuun lopussa, mikä näkyi rahtilentovolyymeissa.

Finnairin uusi rahtiterminaali COOL otettiin vaiheittain käyttöön vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä,  ja se palvelee kaikkia rahtitoimintoja vuoden 2018 alkaen.

Joulukuussa Finnairin lennoista 64,0 prosenttia (72,7) saapui aikataulussa.

”Matkustuskysynnän ja kapasiteetin kasvu jatkuivat edelleen joulukuussa. ­­Poikkeuksellisen vaikeat talvi- ja tuuliolosuhteet ja niiden kerrannaisvaikutukset sekä Ilmailualan Unionin ylityökielto haittasivat etenkin kotimaan ja Euroopan liikennettä. Vaikeat olosuhteet näkyivät etenkin lentojen täsmällisyydessä ja säännöllisyydessä”, sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

”Viimeinen vuosineljännes kokonaisuutena oli liikennesuoritteiden valossa hyvä. Kapasiteettimme kasvoi tällä jaksolla 17,2 % ja liikenne kasvoi 20,2 % edellisvuodesta. Kuljetimme loka–joulukuussa lähes kolme miljoonaa matkustajaa ja koko vuonna lähes 12 miljoonaa matkustajaa”, Vähähyyppä jatkaa.

Alustavien tietojen mukaan Finnairin yksikkötuotto eli liikevaihto jaettuna tarjotuilla henkilökilometreillä (RASK) laski loka–joulukuussa 3,4 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 6,72 eurosenttiä. Koko vuoden yksikkötuotto nousi alustavien tietojen mukaan 1,8 prosenttia ja oli 6,96 eurosenttiä.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet joulukuu 2017

  joulukuu 2017 muutos % vuoden 2017 alusta muutos %  
           
Koko liikenne yhteensä          
Matkustajat 1000 951,4 13,0 11 904,6 9,6  
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 137,8 15,1 36 922,0 8,9  
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 524,3 17,4 30 749,7 13,6  
Matkustajakäyttöaste % 80,4 1,6 83,3 3,5  
Rahti ja posti tn 12 009,7 34,6 157 027,7 8,6  
Tarjotut tonnikilometrit 467,4 14,8 5 518,7 9,9  
Myydyt tonnikilometrit 302,2 23,1 3 721,1 12,9  
Kokonaiskäyttöaste % 64,7 4,3 67,4 1,8  
           
Euroopan reittiliikenne          
Matkustajat 1000 531,0 12,6 7 352,3 10,0  
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 047,3 7,2 14 152,0 6,8  
Myydyt henkilökilometrit milj. 822,6 9,7 11 421,6 9,7  
Matkustajakäyttöaste % 78,5 1,8 80,7 2,1  
           
Pohjois-Amerikan reittiliikenne          
Matkustajat 1000 27,4 12,1 318,2 7,3  
Tarjotut henkilökilometrit milj. 269,3 15,9 2 776,1 3,1  
Myydyt henkilökilometrit milj. 210,4 15,6 2 311,5 8,0  
Matkustajakäyttöaste % 78,2 -0,2 83,3 3,8  
           


Aasian reittiliikenne
         
Matkustajat 1000 179,7 23,2 2 105,0 18,1  
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 645,0 20,8 18 355,0 11,7  
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 368,4 23,6 15 911,3 18,3  
Matkustajakäyttöaste % 83,2 1,9 86,7 4,9  
           
Kotimaan reittiliikenne          
Matkustajat 1000 213,3 6,8 2 129,1 1,1  
Tarjotut henkilökilometrit milj. 176,2 14,1 1 638,9 6,5  
Myydyt henkilökilometrit milj. 122,9 10,2 1 105,2 3,9  
Matkustajakäyttöaste % 69,8 -2,5 67,4 -1,7  
           
Rahtiliikenne          
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 386,7 50,1 139 639,9 9,7  
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 652,9 6,7 25 578,6 -0,2  
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 593,5 37,2 9 172,8 4,9  
- Asian rahtiliikenne tn 9 090,4 66,7 103 967,7 14,0  
- Kotimaan rahtiliikenne tn 49,9 -67,0 920,8 -47,6  
Rahtilento tn** 623,1 -53,5 17 387,8 0,8  
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 009,7 34,6 157 027,7 8,6  
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 118,0 22,4 1 473,8 6,4  
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 76,4 43,6 969,8 11,1  
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 116,6 31,5 1 388,9 7,9  
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 75,3 62,7 886,3 13,0  
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 64,7 9,6 65,8 2,7  
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 46,7 5,3 50,3 2,7
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 73,0 14,4 71,5 4,2  
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  64,6 12,4 63,8 2,8  
                 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä