Finnair lensi toukokuussa täsmällisesti

Finnair_A320_approach_1Finnair on julkistanut toukokuun tilastonsa. Yhtiön liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna toukokuussa 4,9 prosenttia, ja kokonaiskapasiteetti kasvoi 3,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä ja oli 75,1 prosenttia.

Aasian liikenteen kapasiteetti kasvoi toukokuussa 2,1 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 5,3 prosenttia edellisvuodesta.

Lomaliikenne laski myydyillä henkilökilometreillä mitattuna toukokuussa 1,1 prosenttia, ja kapasiteetti laski 1,6 prosenttia. Matkustajakäyttöaste nousi 0,5 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 88,4 %.

Rahtiliikenne laski vertailukaudesta 6,8 prosenttia ja kapasiteetti kasvoi 0,3 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste laski 4,8 prosenttiyksikköä ja oli 62,4 prosenttia.

Finnairin lentojen saapumistäsmällisyys parani toukokuussa edellisvuodesta ja oli erinomainen. Reittilennoista 94,1 prosenttia (90,5 prosenttia) ja kaikista lennoista 93,9 prosenttia (90,4) saapui aikataulussa.

                                               

Finnairin lentoliikenteen suoritteet toukokuussa 2013

  toukokuu 2013 muutos % tammi – toukokuu 2013 muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 774,6 5,1 3 700,7 4,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 539,0 3,9 12 761,0 2,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 905,6 4,9 9 945,6 5,3
Matkustajakäyttöaste % 75,1 0,7 p 77,9 2,1 p
Rahti ja posti tn 11 625,7 -5,2 55 882,7 -10,2
Tarjotut tonnikilometrit 384,4 1,1 1 913,4 -1,1
Myydyt tonnikilometrit 240,7 1,2 1 232,9 0,2
Kokonaiskäyttöaste % 62,6 0,1 p 64,4 0,9 p
         
Reittiliikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 721,3 5,4 3 373,5 4,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 370,5 4,4 11 039,6 3,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 756,7 5,4 8 380,1 5,7
Matkustajakäyttöaste % 74,1 0,7 p 75,9 1,9 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 446,3 5,8 1 938,6 7,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 829,5 7,1 3 779,2 7,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 624,4 6,8 2 755,1 7,9
Matkustajakäyttöaste % 75,3 -0,2 p 72,9 0,2 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 16,7 -0,7 69,3 6,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 139,0 6,5 551,1 6,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 110,3 -0,7 457,6 6,8
Matkustajakäyttöaste % 79,4 -5,8 p 83,0 0,5 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 129,0 5,6 639,8 5,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 305,9 2,1 6 109,8 1,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 963,7 5,3 4 780,4 5,3
Matkustajakäyttöaste % 73,8 2,2 p 78,2 3,1 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 129,3 5,0 725,7 -3,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 96,2 9,5 599,4 -4,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 58,4 5,3 387,0 -3,2
Matkustajakäyttöaste % 60,7 -2,4 p 64,6 0,5 p
         
Lomaliikenne        
Matkustajat 1000 53,3 0,9 327,3 7,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 168,4 -1,6 1 721,4 -1,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 149,0 -1,1 1 565,5 2,9
Matkustajakäyttöaste % 88,4 0,5 p 90,9 3,7 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 8 902,0 -5,3 44 471,8 -4,8
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 890,9 10,4 9 128,0 9,0
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 642,1 -8,3 3 112,0 -4,6
- Asian rahtiliikenne tn 6 220,4 -8,7 31 443,5 -7,9
- Kotimaan rahtiliikenne tn 148,6 -16,4 788,2 -13,9
Rahti lomaliikenteessä tn 0,7 -82,6 197,4 72,6
Rahtilento tn 2 723,0 -4,8 11 213,6 -27,2
Kokonaisrahti- ja posti tn 11 625,7 -5,2 55 882,7 -10,2
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 112,2 0,3 550,3 -5,8
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 70,1 -6,8 342,1 -11,0
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 62,4 -4,8 p 62,2 -3,7 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 70,5 -7,4 p 74,6 -7,8 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 68,3 -7,2 p 72,7 -7,6 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä