Finnairin matkustajamäärä kasvoi 6,7 prosenttia - yksikkötuotot laskussa

FinnairA350tailFinnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi kesäkuussa 10,5 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 9,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kapasiteetti kasvoi erityisesti kaukoliikenteessä.

Finnair kaukoliikenteen osuus oli kesäkuussa tarjotuista henkilökilometreistä 56 prosenttia, kun se edellisvuonna oli 52 prosenttia. Voimakkaasta kasvusta huolimatta matkustajakäyttöaste pysyi laski hieman ja oli 84,1 prosenttia (84,7 prosenttia).

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi kesäkuussa 14,4 prosenttia erityisesti Fukuokan ja Guangzhoun reittiavausten myötä ja liikenne kasvoi 10,4 prosenttia. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi kesäkuussa liikennöityjen Miamin ja Chicagon reittien myötä peräti 44,4 prosenttia ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi 37,3 prosenttia.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 2,5 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 5,1 prosenttia. Kotimaan liikenteen kapasiteetti supistui 4,0 prosenttia ja liikenne 0,3 prosenttia.

Alustavien tietojen mukaan Finnairin yksikkötuotto eli liikevaihto jaettuna tarjotuilla henkilökilometreillä (RASK)* laski huhti–kesäkuussa 3,8 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 6,69 eurosenttiä.

”Finnairin kaukoliikenteen voimakkaan kasvun myötä tarjotut matkustajakilometrit kasvoivat toisella vuosineljänneksellä. Kaukoliikenteen yksikkötuotto on tavanomaisesti lähialueliikenteen yksikkötuottoa matalampi, ja uusien kaukoreittien matkustajakäyttöasteet olivat vasta-avatuille reiteille tyypillisellä tavalla verrattain alhaisia. Nämä tekijät pienensivät keskimääräistä yksikkötuottoa", sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Aasian ja Amerikan liikenteessä yksikkötuotot laskivat vuodentakaisesta, kun taas kotimaan liikenteessä ne pysyivät vertailukauden tasolla ja Euroopassa kasvoivat hieman. Finnairin myydyt rahtitonnit kasvoivat, mutta yksikkötuotto laski rahtimarkkinoiden ylikapasiteetin myötä”.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi kesäkuussa 10,8 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 17,0 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä.

 
Kesäkuussa Finnairin lennoista 86,8 prosenttia (86,5) saapui aikataulussa.

  kesäkuu 2016 muutos % vuoden 2016 alusta muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 1 008,5 6,7 5 279,9 7,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 955,6 10,5 16 633,2 7,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 484,6 9,7 12 991,7 6,4
Matkustajakäyttöaste % 84,1 -0,6 p 78,1 -0,5 p
Rahti ja posti tn 12 833,7 17,3 70 977,1 14,7
Tarjotut tonnikilometrit 438,7 13,8 2 451,0 8,0
Myydyt tonnikilometrit 299,9 11,2 1 589,1 8,7
Kokonaiskäyttöaste % 68,3 -1,6 p 64,8 0,4 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 666,9 6,4 3 172,8 5,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 196,8 2,5 6 412,2 3,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 028,4 5,1 4 942,5 3,4
Matkustajakäyttöaste % 85,9 2,1 p 77,1 0,1 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 31,4 29,4 143,0 23,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 256,8 44,4 1 304,4 31,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 223,9 37,3 1 038,9 27,4
Matkustajakäyttöaste % 87,2 -4,5 p 79,6 -2,6 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 154,5 10,2 852,7 4,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 401,2 14,4 8 091,6 6,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 160,6 10,4 6 438,0 5,3
Matkustajakäyttöaste % 82,8 -3,0 p 79,6 -0,7 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 155,7 1,2 1 111,4 15,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 100,8 -4,0 825,1 14,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 71,7 -0,3 572,4 14,6
Matkustajakäyttöaste % 71,2 2,6 p 69,4 0,1 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 393,9 19,0 62 045,5 14,8
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 332,5 35,0 12 416,4 20,4
- Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 866,2 38,8 4 422,1 16,8
- Asian rahtiliikenne tn 8 050,8 13,4 44 302,0 13,3
- Kotimaan rahtiliikenne tn 144,4 13,6 905,1 9,2
Rahtilento tn** 1 439,8 5,6 8 931,6 13,4
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 833,7 17,3 70 977,1 14,7
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 127,8 10,8 725,4 7,3
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 77,5 15,7 427,0 15,4
Tarjotut reittiliikenteen   rahtitonnikilometrit* milj. 119,9 10,8 677,7 7,5
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 70,2 17,0 381,6 14,8
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 60,7 2,6 p 58,9 4,1 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 40,8 3,5 p 41,7 0,2 p
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 63,9 3,3 p 60,7 4,6 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  58,5 3,1 p 56,3 3,6 p