Ilmailun yhteiskäyttötaajuudet siirtyvät 8,33 kHz:n kanavaväliin vuoden 2018 aikana

COM_radioViesintävirasto muistuttaa, että ilmailuyritysten yhteiskäyttötaajuudet taajuusvälillä 131,400–131,975 MHz eli OPC-taajuudet (Operational Control) muutetaan 8,33 kHz:n kanavavälin mukaisiksi vuoden 2018 aikana. EU:n myöntämä 10 vuoden siirtymäaika ei koske näitä OPC-taajuuksia, joita esimerkiksi lentoyhtiöt käyttävät.

Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1079/2012 mukaan VHF-taajuusalueella (30–300 MHz) toimivia ilmailun radiolaitteita pitää pystyä käyttämään 8,33 kHz:n kanavavälillä viimeistään 31. joulukuuta 2017.

Viestintäviraston mukaan luvanhaltijan on muutettava vuoden 2018 aikana radiojärjestelmänsä toimimaan uusittuun radiolupaan merkityllä kanavavälillä. Tehdystä muutoksesta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa Viestintävirastoon.

Euroopan komission asetuksen soveltamiseen on saatu Suomea koskeva poikkeuslupa. Se mahdollistaa kymmenen vuoden siirtymäajan 8,33 kHz:n kanavavälin käyttöönottoon lennonvarmistuspalveluntarjoajan käyttämillä taajuuksilla. Siirtymäaika koskee myös vain 25 kHz:n kanavavälillä toimivia yleisilmailun radiolaitteita. Kyseistä poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta OPC-taajuuksiin.

Lue myös: