Ilmatorjuntakalustoa ja paraatikatselmus SALPITPSTO:n 90. perinnepäivässä Haminassa 23.3

Stinger_1Salpausselän ilmatorjuntapatteristo (SALPITPSTO) juhlii 90. perinnepäiväänsä Haminassa 23.3.2018. Yleisö on tervetullut seuraamaan paraatia Tapahtumassa nähdään paraati Reserviupseerikoulun päärakennuksen kentällä ja on mahdollista tutustua myös ilmatorjunnan kalustoon.


Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo vaalii 1.4.1928 Viipurissa perustetun Liikkuvan Ilmatorjuntapatterin perinteitä. Liikkuva ilmatorjuntapatteri oli valmiina, tuotti tappioita ilmaviholliselle Karjalan kannaksella toisen maailmansodan aikana.

Ilmatorjuntapatteristo laajeni sotien jälkeen joukkoyksiköksi, aina itsenäiseksi joukko-osastoksi saakka vaihtaen normaali- ja poikkeusolojen aikaisia asemiaan: ensin Viipurista sotien ajaksi Karjalan kannakselle - sotien jälkeen edelleen Lahteen, Kouvolaan ja Haminaan päätyen vuonna 2003 Vekaranjärvelle osaksi Karjalan prikaatia.

SALPITPSTO juhlii 90-vuotisjuhlan kunniaksi perinteikkäässä Haminassa ja samalla julkaistaan myös 90-vuotishistoriikki patteriston kunniakkaista perinteistä.

Perinnepäivän paraatikatselmus ja ohimarssi nähdään 22. maaliskuuta 2018 kello 9.50-10.50 Reserviupseerikoulun etukentällä.

Stinger_2Kalustonäyttely on avoinna kello 9.30-15.00 Reserviupseerikoulun takana. Siellä esitellään MOSTKA87M, JONE, Ilmatorjuntaohjus - ITO05, Ilmatorjuntaohjus - ITO05M+Unimog sekä Ilmatorjuntaohjus 015 Stinger - ITO15 + Maastoskootteri.

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo on Karjalan prikaatin joukkoyksikkö, joka kouluttaa joukkoja maavoimien uusimmilla 2000-luvun ilmatorjuntajärjestelmillä prikaatin joukkojen suojaksi sekä antaa ilmatorjunnan taistelunjohto-, viesti- ja tuliasemakoulutusta.

 Salpausselän ilmatorjuntapatteristoon kuuluu 1., 2. ja 3. ilmatorjuntapatteri ja joukkoyksikön komentajana on everstiluutnantti Tero Koljonen.