Lentoliikenteen kysynnän heikkeneminen laski Finavian liikevaihtoa

Helsinki_Airport_terminalFinavian liikevaihto laski 1,8 prosentilla 352,8 miljoonaan euroon ja tilikauden tulos laski 15,1 miljoonaan euroon. Kuluva vuosi etenee kustannustehokkaalla linjalla kohti voimakasta toiminnan kehittämisen jaksoa. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan panostamalla erityisesti Eurooppa-Aasia -liikenteeseen.

Finavian liiketulos ennen kertaluontoisia eriä nousi 44,8 miljoonaan euroon, joka on 12,7 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden tulosta vahvisti oman toiminnan tehostaminen ja yhtiön hallitus ehdottaakin jaettavaksi 1,7 miljoonan euron osinkoja.

Tulevaisuuden kiristyvään kilpailuun vastataan suurilla investoinneilla. Finavia on aloittanut  kaikkiaan yli 900 miljoonan euron kehityshankkeen Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä 35 miljoonan euron kokonaisinvestoinnin verkostolentoasemilleen. Näiden lisäksi kustannustehokkuutta haetaan Tampereen aluelennonjohdon siirtämisellä Helsinki-Vantaalle.

KariSavolainen_finavia"Vuonna 2013 ilmailualan toimintaympäristö säilyi edelleen haasteellisena. Finavian lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä aleni. Kansainvälisen liikenteen kasvun ansiosta Helsinki-Vantaan matkustajamäärä kasvoi kuitenkin uuteen ennätykseen. Onnistuimme viime vuonna Finaviassa hyvin toimintamme tehostamisessa ja sopeuttamisessa markkinatilanteeseen, liikevaihdon lievästä laskusta huolimatta toiminnallinen liiketuloksemme vahvistui", kertoi Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen.

"Jatkamme kustannusten määrätietoista hallintaa myös tänä vuonna. Samaan aikaan olemme siirtyneet yhtiössä voimakkaan kehittämisen aikaan, kun Helsinki-Vantaan sekä verkostolentoasemien investointiohjelma käynnistyi loppuvuonna".

"Tärkein tavoitteemme on säilyttää Suomen asema kovenevassa kilpailussa Euroopan ja Aasian välisessä vaihtomatkustusliikenteessä kehittämällä Helsinki-Vantaan palveluita ja toiminnallisuutta. Jatkamme myös tiivistä yhteistyötä eri alueilla muiden toimijoiden kanssa, jotta lentoliikenteen kysyntä verkostolentoasemillamme voisi kasvaa ja jotta lentoliikenne tukisi mahdollisimman tehokkaasti eri alueiden saavutettavuutta", jatkaa Savolainen.

"Euroopan talousvaikeuksien jatkuminen ja Aasian kasvun hidastuminen tuovat toimialalle epävarmuutta. Kesän 2013 jälkeen kasvuodotukset ovat vahvistuneet, mutta ne ovat hyvin varovaisia. Finavia varautuu siihen, että ylläpitämillämme lentoasemilla lentoliikenteen kysynnän ja tarjonnan vaihtelut tulevat jatkumaan myös vuonna 2014".