Merenkurkun alueen sähköisen ilmailun FAIR-hankkeelle EU-rahoitusta

ES19_1Merenkurkun alueen toimijat saivat EU-rahoitusta  sähkölentoja kehittävään FAIR-hankkeeseen (Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation). EU-rahoituksen lisäksi hanketta tukee rahallisesti useampi Swedavian ruotsalainen lentokenttä. Laajassa tukijajoukossa on mukana mm. Helsingin sähkölentokoneyhdistys sekä sähkölentokonetta kehittävä ruotsalainen Heart Aerospace.
FAIR-hankkeen on määrä tuottaa menetelmä kuvaamaan, miten sähkökäyttöisten paikallislentojen kaupallistaminen voidaan toteuttaa Merenkurkun alueella nopeasti ja tehokkaasti. Rahoituksen myötä hanke käynnistyy välittömästä jatkuen kesään 2022 saakka.

"Monikaan ei uskonut meihin, kun aikoinaan käynnistimme Merenkurkun laivahanketta, mutta nyt laiva on rakenteilla Rauman telakalla. Tämä alkava sähkölentohanke luo tulevaisuudenuskoa pienille lentokentille, vahvistaa alueen profiilia energia- ja sähköalalla sekä sitoo yhteen aivan ainutlaatuisen laajan ja monipuolisen strategisen kumppanijoukon. Pohjimmiltaan kaikessa on kyse edellytysten luomisesta investoinneille ja uusille työpaikoille tuleville sukupolville", toteaa Joakim Strand, kansanedustaja sekä Vaasan kaupunginvaltuuston ja Merenkurkun neuvoston puheenjohtaja.

Kvarken_logoTavoitteena on luoda synergiaa muiden sähkölentohankkeiden kanssa ja tällä tavoin yhdessä kartuttaa tietämystä sähkölentojen mahdollisuuksista sekä myös nopeuttaa alueellisten sähkölentojen käyttöönottoa ja käynnistää niihin liittyviä valtionrajat ylittäviä innovaatioprosesseja.

Ensivaiheessa hankkeessa toteutetaan markkina-analyysi, jossa selvitetään myös  alueellisista vaikutuksia. Toisessa vaiheessa selvitetään suuntaviivat  sähkölentojen varhaisen käyttöönoton tukemiseksi alueella. Kolmannessa vaiheessa kehitetään jo uusia palveluja, tuotteita ja liiketoimintamalleja. Niidenn tavoitteena on sähkölentoteknologian arvon lisääminen julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Hankkeen rahoitus on myönnetty Interreg Botnia-Atlantica -ohjelman kautta. Talousarvio koko hankkeelle on 1 087 500 euroa, josta EU rahoittaa 60 prosenttia. Loppuosa rahoituksesta tulee kansallisesta ja alueellisesta vastinrahoituksesta, Pohjoismaiden ministerineuvostolta sekä kunnallisesta ja yksityisestä vastinrahoituksesta.

Tukea hankkeessa saavat Merenkurkun neuvosto,  Uumajan yliopisto,  Vaasan yliopisto, BioFuel Region, RISE (Research Institutes of Sweden) ja Region Västerbotten.

Rahoittajia ovat Interreg Botnia Atlantica, Pohjanmaan liitto, Region Västerbotten, FAB Kronoby Flyghangar, INTO Seinäjoki, Swedavia, Umeå Airport,|Skellefteå Airport AB, Örnsköldsvik Airport AB, Vaasan kaupunki, Vaasanseudun Kehitys, VASEK, Uumajan kunta | Storumans Flygplats AB, Lycksele flygplats AB, MidtSkandia, Skellefteå Kraft AB,| Pohjanmaan kauppakamari, Handelskammaren Västerbotten, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari ja Vaasan Sähkö Oy.

Hanketta tukevat omalla toiminnallaan myös Air Traffic Network, BSR Access, ELISE | Finavia, Funktionshinderrådet i Umeå, Future Cleantech Solutions, Green Flyway, Grön Flygplats, Heart Aerospace, Helsinki Electric Aviation Association ry, Jon Air, Luftfartsverket | NEA - Nordic Network for Electric Aviation, Transportföretagen, Umeå Institute of Design ja  Umeå Kommunföretag AB.