FAIR-hanke: sähkölentoihin tarvittavaa infrastruktuuria on kehitettävä etupainotteisesti

Fair_logoPohjoismainen sähköisen ilmailun kaupallistamiseen tähtäävä yhteistyöhanke FAIR (Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electrical Regional Aviation) on loppusuoralla. Tuloksia esiteltiin Skellefteåssa, jossa on käynnissä Merenkurkun neuvoston järjestätämä päätöskonferenssi. Sähkölentokoneiden nähdään parantavan saavutettavuutta vastuullisesti. Infraa on kuitenkin kehitettävä uudenlaisten lentokoneiden markkinoilletuloa varten.

FAIR-yhteishanke julkaisi Skellefteåssa 20.-21. syyskuuta järjestettävässä päätöskonferenssissa loppuraportin, jossa kuvataan, miten alueen tulisi edetä alueellisten sähkölentojen mahdollistamiseksi.

Hanke tukee sähkölentojen varhaista ja tehokasta kaupallistamista Merenkurkun ja Nordlandin alueilla. Sähkölentokoneet nähdään jo lähitulevaisuudessa todelliseksi liikkumisen vaihtoehdoksi. Erityisen houkuttelevina  sähkölentokoneet nähdään alueellisissa itä-länsi-yhteyksissä ja erityisen kilpailukykyisiä ylitettäessä luonnollisia esteitä kuten vesistöjä tai vuoria.

FAIR_alue"FAIR on koonnut ainutlaatuista tietoa siitä, mitä mahdollisuuksia alueelliset sähkölennot tarjoavat Merenkurkun ja Nordlandin alueille sekä mitä tarvitaan ollakseen varhainen toimija kansainvälisessä kontekstissa", sanoi FAIR-hankkeen projektipäällikkö ja Tyrénsin osastopäällikkö Andreas Forsgren.

Suomen liikenne- ja viestintävirasto Traficom totesi kesäkuussa 2022 julkaisemassaan raportissa, että sähkölennot ovat uskottava vaihtoehto Suomessa, jossa on kattava lentokenttäverkosto vaihtoehto pienet matkustajavirrat. Erityisen toimivaksi sähköinen lentäminen arvioidaan Suomessa pohjoisen matkailukohteiden välillä. Alueella on rajoitetusti rautateitä ja maantietä pitkin matkat kestävät kauan.

"FAIR on nostanut alueemme kartalle sähkölentojen ja niiden merkityksen alueellisen saavutettavuuden kannalta. Olemme nyt toimija, jonka puoleen maailma kääntyy tähän asiaan liittyvillä kysymyksillä ja yhteistyöaloitteilla, ja olemme vaikuttaneet siihen, miten asiaa käsitellään kansallisella tasolla Pohjoismaissa", sanoi Merenkurkun neuvosto EAYY:n johtaja Mathias Lindström.

Fair_raportti"Olemme luoneet hyvän pohjan jatkaa tämän alueen kehittämistä edelläkävijänä, jotta meistä tulee ensimmäinen alue, joka ottaa aktiivisesti käyttöön säännölliset sähkölennot – myös rajat ylittävät sellaiset", jatkoi Lindström.

Useat eri toimijat kehittävä kaupalliseen matkustajakäyttöön suunniteltuja sähkölentokoneita. Osa niistä on siirtymässä koelentovaiheeseen, kun toiset ovat vielä suunnittelupöydällä. Yksi viimeaikojen julkistuksista koski ruotsalaista Heart Aerospacea, jonka ES-19 -sähkölentokoneen suunnittelusta siirryttiin ennen ensimmäistäkään lentoa suurempaan 30-paikkaiseen ES-30 -koneeseen. Samalla ensilento siirtyi kahdella vuodella eteenpäin. Eviationin Alice-sähkölentokone puolestaan lähestyy koelentovaihetta.

FAIR-hankkeen arvion mukaan ensimmäisen sukupolven sähkölentokoneet kuljettavat vain muutamia matkustajia kerrallaan ja niitä käytetään ensisijaisesti paikalliseen ja alueelliseen lentoliikenteeseen.

"Sähkölentoliikenne kehittyy nopeasti viime vuosikymmeninä tehtyjen akkuteknologian merkittävien parannusten ansiosta. Alueellisilla sähkölennoilla on potentiaalia lisätä saavutettavuutta radikaalisti Merenkurkun ja Nordlandin alueilla", jatkoi Forsgren.

Pohjoismaisen energiayhdistelmän vuoksi saavutettavuuden lisääminen voidaan toteuttaa ilmastotehokkaalla tavalla. Sähköistyksen aiheuttamat alhaisemmat käyttökustannukset voivat FAIR:n raportin mukaan tehdä alueellisesta lentoliikenteestä taloudellisesti kilpailukykyisen. Uudenlaisten lentokoneiden tulo markkinoille vaatisia alueellisesti investointeja lataus- tai vedynjakeluinfrastruktuuriin. Lentoliikenteen nähdään kuitenkin vaativan maantieliikennettä vähemmän infrastruktuuria.

"Merenkurkun ja Nordlandin alueilla sähkölentoihin tarvittavaa infrastruktuuria on laajennettava. Varhainen käyttöönotto tarjoaa myös mahdollisuuden luoda sähkölentoihin liittyvää aluekehitystä. Menestyäkseen alueen toimijoiden tulee kannustaa paikallisia yrityksiä kehittämään uutta tuotanto- ja palvelutarjontaa", jatkoi Forsgren.

FAIR-hanke on ollut käynnissä viimeiset kaksi vuotta ja nyt loppuraportti on julkaistu. Raportin tavoitteena on selventää, miksi sähköilmailun tulisi herättää kiinnostuksemme, ja kuvailla, miten alueen tulisi edetä alueellisten sähkölentojen mahdollistamiseksi.

Hanke suosittaa erityisesti alueellisen lentoverkoston luomista, sähkölentämisen vaatiman infran kehittämistä etupainotteisesti sekä kehittämään alueellisia mahdollisuuksia sähköiselle lentämiselle.

Päätöskonferenssi järjestetään yhdessä Nordic Battery Belt Logistics -hankkeen kanssa. Molempia hankkeita johtaa Merenkurkun neuvosto EAYY yhteistyössä suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kumppaneiden kanssa.

FAIR-hankkeen loppuraportti sisältää kuvauksia siitä mitä hankkeessa on tehty, toimenpide ehdotuksia ja linkkejä raportteihin ja muihin hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin.

Fair-hankkeen loppuraportti:HOW TO ACCELERATE THE
IMPLEMENTATION OF ELECTRIC
REGIONAL AVIATION (pdf tiedosto)

Lue myös: