Norwegian peräänkuuluttaa reiluja kilpailuehtoja Skandinaviaan

787_norwegian_netNorwegian peräänkuuluttaa reiluja kilpailuehtoja Skandinavian ilmailumarkkinoille ja on tehnyt virallisen kantelun  SAS:n suosimisesta Euroopan komissiolle ja Euroopan vapaakauppajärjestön EFTA:n valvontaelimelle ESA:lle.

Norwegianin mukaan liikenteenharjoittamisen lupaehtojen myöntämisessä harjoitetaan syrjintää. Norwegian sanoo SAS:n saavan erilaista kohtelua Skandinavian markkinoilla, joka tuo merkittäviä lisäkustannuksia muille operaattoreille.

Viranomaisten mukaan erilainen kohtelu juontaa juurensa vanhoihin oikeuksiin lähinnä SAS:n omistusoikeuksien takia. SAS:n omistavat Norjan, Ruotsin ja Tanskan valtiot. Viimeisten viiden vuoden ajan Norwegian on lausuntonsa mukaan pyytänyt yhdenvertaista kohtelua ja tullut aina tyrmätyksi ilmailuviranomaisten taholta.

Ongelmana nähdään SAS:n eri maiden yhteinen lentotoimintalupa AOC. SAS saa siitä norjalaisen operaattorina erilaisen hyödyn, kuin Norwegian. Yhteinen AOC antaa SAS:lle liikenneoikeuksia EU:ssa ja EFTA-mailla kuten Norjalle. Etuisuus ei kuitenkaan koske norjalaista Norwegiania.

Mikäli liikenneoikeudet olisivat samanlaiset voisi Norwegian operoida esimerkiksi Helsingistä Dubaihin, Lontoosta, Tel Aviviin sekä Barcelonasta Tel Aviviin. Yhtiö on hakenut reittioikeuksia näille reittipareille mutta hakemus hylättiin puuttuvan EU operaattoriluvan takia.

Norwegian ei onnistunut saamaan asiaan muutosta Skandinaavisilta ilmailuviranomaisilta joten se vie asian eurooppalaisviranomaisten käsittelyyn. Norwegianin tiedotteen mukaan myös Euroopan lentoturvallisuusviranomainen EASA olisi kritisoinut tätä erityiskohtelua ja sen EU lainsäädännön vastaisuutta mutta asiaan ei kuitenkaa ole puututtu.


Norwegianilla SAS:ia korkeammat kustannukset

Norwegianin kilpailija saa ilman rajoitteita käyttää miehistöjään Skandinaviassa sekä rekisteröidä koneitaan Norjaa, Ruotsiin ja Tanskaan sekä operoida niillä ilman esteitä huolimatta koneen rekisteröintivaltiosta.

Norwegianin on puolestaan haettava wetlease-ratkaisua käytettäessä toista AOC:ta, joka puolestaan nostaa kustannuksia. Lisäksi muiden lentoyhtiöiden operointia toiseen EU-valtioon rekisteröityyn koneeseen on rajoitettu kahteen kuuden kuukauden mittaiseen jaksoon.

Vaikka SAS maksaa viranomaismaksuja kolmen maan viranomaisille ei sen silti tarvitse rakentaa kolmea lentotoimintaorganisaatiota - yhtä Norjaan, yhtä Ruotsiin ja yhtä Tanskaan.