Pohjoismaiden ilmavoimat syventävät yhteistyötä - tulossa yhteispohjoismainen ilmaoperaatiokonsepti

ilmavoimat_aiejulistusSuomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan ilmavoimien komentajat allekirjoittivat maaliskuussa Ramsteinissa yhteisen Nordic Air Commanders' Intent -aiejulistuksen, joka luo edellytykset Pohjoismaiden ilmapuolustuksen vahvistamiselle. Luvassa on Pohjoismaiden yhteinen ilmaoperaatiokonsepti.

Pohjoismaiden ilmavoimat ovat viime vuoden aikana syventäneet jo vakiintunutta yhteistyötään entisestään. Yhteistyön syventämiseen ovat vaikuttaneet pohjoismaisessa turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset. 

Kenraalimajuri Juha-Pekka Keränen, kenraalimajuri Jonas Wikman (Ruotsi), kenraalimajuri Rolf Folland (Norja) ja kenraalimajuri Jan Dam (Tanska) allekirjoittivat Pohjoismaiden ilmavoimien komentajien aiejulistuksen 16. maaliskuuta Ramsteinissa.

Aiejulistus on ensimmäinen laatuaan. Tilaisuudessa oli läsnä myös Naton ilmavoimaesikunnan komentaja, kenraali James B. Hecker.

Aiejulistus lujittaa maiden välistä yhteistyötä ja luo edellytykset Pohjoismaiden ilmapuolustuksen vahvistamiselle. Tavoitteena on saumaton yhteistoiminta maiden ilmavoimien välillä ja kyky operoida yhdessä kaikissa tilanteissa.  Ilmavoimat laativat toiminnan perustaksi yhdessä pohjoismaisen ilmaoperaatiokonseptin, jonka perusteella toimintaa kehitetään neljällä toimintalinjalla:

1)    integroitu ilmaoperaatioiden johtaminen, suunnittelu ja toteutus
2)    joustava ja kestävä tukeutumisjärjestelmä
3)    yhteinen ilmatilannetietoisuus
4)    ilmavoimien yhteinen koulutus ja harjoitustoiminta

Maat hyödyntävät pohjolan alueen harjoitustoimintaa yhteistoiminnan kehittämisessä.