Puolustusvoimille valtuutus järjestelmien elinkaaren tukipalveluiden hankintaan vuosille 2021-2025

Patria_HN_huolto_1Puolustusministeri Antti Kaikkonen on valtuuttanut Puolustusvoimat hankkimaan sotilasilmailun, meripuolustuksen sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmäalan elinkaaren tukipalveluita Combitech Oy:ltä, Patria Aviation Oy:ltä ja Insta Group Oy:ltä.

Combitechin ja Puolustusvoimien tuki- ja ylläpitosopimus kattaa Puolustusvoimien sotilasilmailun lentokalustoon ja järjestelmiin, meripuolustuksen järjestelmiin, tiedustelu-, valvonta- johtamisjärjestelmiin sekä koulutus- ja tietoturvajärjestelmiin liittyviä elinjakson tukipalveluja. Toimitukset tehdään pääasiallisesti vuonna 2021.

Combitechiltä tehtävien hankintojen arvioitu arvo on noin 7,9 miljoonaa euroa, alv 0%. Hankinnan kotimainen työllistävä vaikutus on noin 40 henkilötyövuotta.

Patria Aviation Oy:ltä tehtävät hankinnat ovat Patrian ja Puolustusvoimien strategisen kumppanuussopimuksen mukaisia ja hankinnalla mahdollistetaan osaltaan Puolustusvoimien tulostavoitteiden toteutuminen kumppanuussopimusten alaisten järjestelmien ylläpidossa.

Järjestelmien normaaliolojen korkea käyttövarmuus ja riittävä teollinen kapasiteetti mahdollistavat järjestelmien käyttöasteen kaikissa valmiustiloissa. Palvelujen hankinta jakaantuu vuosille 2021 - 2025. Palveluiden kokonaisarvo on noin 59,4 miljoonaa euroa, alv 0%. Hankinnan kotimainen työllistävä vaikutus on noin 500 henkilötyövuotta.

Insta Group Oy on myös Puolustusvoimien strateginen kumppani. Kumppanuussopimus kattaa Puolustusvoimien sotilasilmailun lentokalustoon ja järjestelmiin, meripuolustuksen järjestelmiin, tiedustelu-, valvonta-, johtamis- ja maalittamisjärjestelmiin sekä koulutus- ja tietoturvajärjestelmiin liittyviä elinjakson tukipalveluja.

Hankintojen arvo on noin 25,3 miljoonaa euroa, alv 0%. Hankinnan työllistämisvaikutus kotimaassa on noin 50 henkilötyövuotta.