Suomen valtio valmistautuu myöntämään enintään 400 miljoonan euron hybridilainan Finnairille

FinnairA350tailSuomen valtio ja Finnair ovat valmistelleet rahoitusjärjestelyä, jossa valtio myöntäisi Finnairille vakuudettoman, enintään 400 miljoonan euron hybridilainan.  Lopullisen päätöksen mahdollisesta rahoitusjärjestelystä tekee valtioneuvoston yleisistunto, jolloin myös hybridilainan lopulliset ehdot vahvistetaan. Hybridilainan myöntäminen edellyttää EU-komission hyväksyntää.

Valtioneuvosto on aloittanut valmistelut rahoitusjärjestelystä Finnairin tukemiseksi. Valtion mahdollinen rahoitusjärjestely on kooltaan enintään 400 miljoonaa euroa, mikä on käyttämättä eduskunnan keväällä myöntämästä 700 miljoonan euron määrärahasta. Rahoitus myönnettäisiin yhtiön omaa pääomaa kirjanpidollisesti vahvistavana hybridilainana. Lopullisen päätöksen mahdollisesta rahoitusjärjestelystä tekee valtioneuvoston yleisistunto. Järjestelyä varten ei haeta uusia varoja valtion budjetista.

”Valtio on sitoutunut toimimaan vastuullisena ankkuriomistajana Finnairissa. Suomen maantieteellinen sijainti on haasteellinen ja siten emme tule toimeen ilman toimivia lentoyhteyksiä. Lentoliikenteen merkitys Suomelle on suuri elinkeinoelämästä vapaa-aikaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Finnairin tarjoamat kattavat yhteydet ovat tärkeitä maakuntien ja alueiden elinvoimalle, matkailulle sekä vientiteollisuudelle”, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen toteaa.

Viime keväänä valtio tuki Finnairia osallistumalla omistuksensa suhteessa yhtiön järjestämään osakeantiin sekä myöntämällä 90 prosentin takauksen yhtiön ottamalle työeläkelainalle.  

Valtioneuvoston omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä on linjattu, että jokaisen valtionyhtiön perusarvona on oltava yritys- ja yhteiskuntavastuu, ja yhtiöiden tulee ottaa päätöksenteossaan huomioon myös toiminnan sosiaaliset, alueelliset ja ympäristölliset vaikutukset. 

”Osana muuta omistajaohjaustyötä edellytän Finnairilta sen vastuullisuusohjelman mukaisia päästövähennyksiä. Asiaa tullaan seuraamaan sekä siitä käydään aktiivista vuoropuhelua hyvän hallintotavan mukaisesti”, painottaa ministeri Tuppurainen.

Finnairin oma pääoma oli viimeksi julkaistun vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen mukaan 940 miljoonaa euroa ja sen kassavarat olivat tuolloin 725 miljoonaa euroa.

Finnair voisi nostaa lainaa, jos sen kassavarat tai oma pääoma laskisivat lainaehdoissa määriteltävien raja-arvojen alapuolelle.

”Finnair valmistautuu vuoteen 2021 ja sen jälkeiseen uudelleenrakennuksen aikaan varmistamalla, että se selviytyy yli koronakauden huolimatta siitä, mikä sen laatimista tulevaisuuden skenaarioista toteutuu. Lähdimme koronakauteen tilanteesta, jossa taseemme sekä kassavaramme olivat vahvat. Nyt haluamme varmistaa, että selviydymme yli poikkeusjakson ja että pystymme toteuttamaan Euroopan ja Aasian yhdistävää strategiaamme myös jatkossa sekä kehittämään Finnairia modernina laatulentoyhtiönä”, korostaa Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

”Suunniteltu hybridilaina on tärkeä askel taloudellisen vakautemme varmistamisessa siinäkin tapauksessa, että liikenne lähtisi toipumaan oletettua hitaammin. Olemme vuoden 2020 aikana toteuttaneet jo useita rahoitustoimia taloutemme tasapainottamiseksi ja kustannusrakenteemme tehostamiseksi, ja näitä toimia jatkamme edelleen”, toteaa Manner.

Finnair julkaisi maaliskuussa kunnianhimoisen vastuullisuusohjelman, jonka perusteella yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2045. 

Tuleva rahoitusjärjestely edellyttää Euroopan komission kilpailuviranomaisen hyväksyntää Euroopan unionin valtiontukisäätelyn mukaisesti. Finnair on valtiolle strategisen intressin yhtiö, jolla on merkittäviä lentoliikenneklusteriin ja lentoyhteyksiin liittyviä positiivisia kerrannaisvaikutuksia.