Suomi lisää harjoitusyhteistyötä kumppanimaiden kanssa - kesäkuussa laaja ilmaoperaatioharjoitus

HN_nousussaPuolustusministeri Antti Kaikkonen päätti 27. toukokuuta kumppanimaiden kanssa tehtävästä täydentävästä koulutus- ja harjoitusyhteistyöstä, jota lisätään erityisesti Yhdysvaltojen, Iso-Britannian, Ruotsin, Ranskan, Saksan, Norjan sekä Naton ja JEF-maaryhmän kanssa. Harjoitustoimintaa toteutetaan maa-, meri- ja ilmavoimien sekä erikoisjoukkojen kanssa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen päätti 27. toukokuuta 2022 kumppanimaiden kanssa tehtävästä täydentävästä koulutus- ja harjoitustoiminnasta loppuvuodelle, painopisteenä kesä 2022. Puolustusvoimien täydentävä harjoitussuunnitelma sisältää kahdeksan uutta ja 12 muuttunutta tai osin uutta koulutus- ja harjoitustapahtumaa tai -kehystä.

"Läheisten kumppanien kanssa tehtävän täydentävän koulutus- ja harjoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena on vahvistaa Suomen puolustuskykyä ja joukkojen läsnäolon myötä osoittaa konkreettisesti tukea Suomelle", totesi puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Suomi lisää harjoitusyhteistyötä erityisesti Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, Ruotsin, Ranskan, Saksan, Norjan sekä Naton ja JEF-maaryhmän (Joint Expeditionary Force) kanssa. Samalla kansainvälisen koulutus- ja harjoitustoiminnan määrä pyritään palauttamaan koronapandemiaa edeltävälle tasolle.

JEF eli Joint Expeditionary Force on Ison-Britannian johtama kymmenen maan − Alankomaiden, Islannin, Ison-Britannian, Latvian, Liettuan, Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Viron – muodostama monenvälinen puolustusyhteistyön kehys, johon Suomi liittyi kesällä 2017 yhtä aikaa Ruotsin kanssa.

Yhteistyön päämääränä on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia, ennaltaehkäistä erilaisia kriisejä sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa. JEF:n pääasiallinen toimintaympäristö on Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue. JEF:n yhteisillä harjoituksilla kehitetään yhteistoimintakykyä.

JEFTE_2022Pääosa harjoitustoiminnasta toteutetaan Suomen alueella, mutta rajat ylittävän harjoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti myös osin kumppanimaiden alueella, kansainvälisellä merialueella tai kansainvälisessä ilmatilassa. Osa tapahtumista on pitkäkestoisia.

Suomessa järjestetään 6.-10. kesäkuuta 2022 JEF TE -ilmaoperaatioharjoitus (Training Exercise), jonka tarpeisiin on tehty laajat tilapäiset erillisvarausalueet Itä-Suomeen alueelle, joka yltää Kuusamosta Kuopioon. Harjoitukseen liittyvää lentotoimintaa toteutetaan todennäköisesti Kuusamon, Oulunsalon, Kajaanin ja Rissalan tukikohdista.

Laaja harjoitus aiheuttaa muulle ilmaliikenteelle reitti-, korkeus- tai aikarajoituksia erityisesti Kuusamon ja Kajaanin osalta. Lentotoimintaa tapahtuu myös ilmatilavarausten alapuolella valvomattomassa ilmatilassa. Tehdyt ilmatilanvaraukset yltävät aina lentopinnalle 660 saakka.

Nyt julkistettu täydentävä koulutus- ja harjoitustoiminta on jatkumoa pitkäjänteiselle yhteistyölle ja jo alkuvuoden ajan käynnissä olleelle tiiviille yhteistyölle. Täydentävä toiminta parantaa samalla Suomen valmiuksia Natoon liittymiseksi. Suomi päätti hakea Naton jäsenyyttä 17. toukokuuta 2022. Tämän jälkeen ja jo tätä aiemmin useat keskeiset kumppanimaat ovat osoittaneet valmiutensa tukea Suomea. MH