Traficom linjasi liikkumisrajoituksia yleisilmailulle - lento Uudenmaan rajan yli sallittu, laskeutuminen ei

Diamond_lennolla_1Poliisi ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom linjasivat liikkumisrajoituksista yleisilmailun osalta. Uudenmaan rajojen sulkeminen koskee myös ilmaliikennettä ja periaatteet ovat samat kuin tieliikenteessä. Lentäminen Uudenmaan alueella on sallittu, kuten myös maakunnan rajan ylittäminen ilmassa, jos rajojen ulkopuolelle ei laskeuduta. Lentokoulut kuuluvat poikkeusmenettelyn piiriin.

Yleisilmailun osalta rajoitus ei koske lentokoulujen koulutusohjelman mukaisia koulumatkalentoja. Koulutusohjelman mukaisilla lennoilla suoritetaan laskeutuminen vieraalle kentälle pysähtymiseen asti.

Asematasolla voidaan jaloitella ja tarpeen mukaan tankata kone mutta asematasolta ei tule poistua terminaaliin tai kenttäalueen ulkopuolelle. Lentokoneen päällikkö on vastuussa siitä, ettei hän tai oppilas altista laskun aikana ulkopuolisia mahdolliselle tartunnalle.

Maakunnan rajan ylittäminen ilmassa, ilman laskeutumista rajojen ulkopuolelle, ei myöskään ole rajoituksen piirissä. Esimerkkinä Traficom nostaa esiin tilanteen Hyvinkäällä, jossa lentokentän (EFHV) laskukierros ylittää maakuntarajan, mutta tämän vuoksi ei ole syytä muuttaa lentorataa.

Jos lennon on tarkoitus ylittää Uudenmaan raja, sille tulee laatia virallinen lentosuunnitelma. Liikkumiseen ei tarvita minkään tahon myöntämää lupaa, mutta erilaiset kirjalliset dokumentit matkan syystä tai välttämättömyydestä nopeuttavat poliisin tekemää tarkastusta.

Ilmailun osalta on voimassa myös muut liikkumisrajoituksia koskevat poikkeukset:

  •     viranomaistoiminnassa
  •     työn, elinkeinon, opiskelun tai yhteiskunnallisen luottamustoimen harjoittamiseksi
  •   varusmiespalveluksen tai muun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi
  •     painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.


Liikkumisrajoituksesta poikkeamisen pitää olla välttämätöntä.

Ulkomaan ja kotimaan lentoliikenne sallitaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle ilmailulle asetettujen rajoitusten puitteissa. Transit-liikenne Helsinki-Vantaan lentokentältä kotikuntaan tai asuinpaikkakunnalle on sallittu.

Lue myös: