Valitut Palat: Suomalaisten luottamus lentäjiin kasvoi entisestään - palomies oli luotetuin ammatti

StripesSuomalainen luottaa ammattilaisista eniten palomiehiin ja lentäjiin. Molemmat ammattikunnat paransivat prosenttejana Valittujen Palojen tekemässä tutkimuksessa. Palomieheen luottaa suuressa määrin tai melko paljon 98 prosenttia vastaajista, kun lentäjillä vastaava luku on 97 prosenttia.

Palomiesten ja lentäjien lisäksi suomalaiset luottavat apteekkityöntekijään suurissa määrin tai melko paljon 96 prosenttia, sairaanhoitajaan 95 prosenttia ja käsityöläiseen 94 prosenttia. Myös lääkäri ja poliisi nauttivat Suomessa laajaa luottamusta. Kumpaankin ammattiryhmään luottaa suuressa määrin tai melko paljon 91 prosenttia vastaajista.

Tulokset perustuvat Valittujen Palojen brittiläisen Wyman Dillon -tutkimuslaitoksen kanssa tekemään tutkimukseen, jossa kysyttiin haastateltavien luottamusta eri ammattien edustajiin.

Valittujen Palojen tutkimuksen luotetuimmat ammatit (perässä luottamusprosentit ja suluissa edellisvuoden prosentit):

1.Palomies 98 (98)
2.Lentäjä 97 (96)
3.Apteekin henkilöstö 96 (96)
4.Sairaanhoitaja 95 (93)
5.Käsityöläinen 94 (95)

Vähiten suomalaiset luottavat seuraaviin ammattikuntiin:

1.Puhelinmyyjä 7 (6)
2.Poliitikko 10 (11)
3.Sijoitusneuvoja 30 (27)
4.Automyyjä 31 (27)
5.Ammattiyhdistysjohtaja 31 (34)

Suurimmat luottamuksen heikennykset mitattiin meteorologille, ay-johtajalle, maanviljelijälle ja lakimiehelle. Meteorologiin luottaa suuressa määrin tai melko paljon nyt 69 prosenttia vastaajista, kun vuosi sitten luku oli 75 prosenttia. Kyselyjen väliin ajoittuivat vuoden 2017 poikkeuksellisen kolea kesä ja sateinen syksy.

Valittujen palojen tutkimus toteutettiin viime vuodenvaihteessa ja siihen vastasi 2082 henkilöä. Vastaajat oli poimittu lehden noin 150 000 suomalaista käsittävästä asiakasrekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on Valittujen palojen mukaan enintään 2,2 prosenttiyksikköä.
 
Haastateltavilta kysyttiin, että kuinka paljon luotat seuraavien ammattien edustajiin Suomessa? Kysymyksen perässä oli valmiiksi lueteltuna 26 ammattia. Haastateltavia pyydettiin valitsemaan kunkin ammatin kohdalla jokin seuraavista vaihtoehdoista: suuressa määrin, melko paljon, en kovin paljon, en lainkaan.

Valitut Palat: Tutkimus: Suomalainen luottaa eniten palomieheen ja lentäjään, vähiten puhelinmyyjään ja poliitikkoon