Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus käynnistyy 16. toukokuuta Lohtajan hiekoilla

amraam_nasams_ratheonMaavoimien johtama valtakunnallinen Ilmapuolustusharjoitus 1/2016 järjestetään 16.-26. toukokuuta Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella. Siihen osallistuu joukkoja Maavoimien kaikista ilmatorjuntakoulutusta antavista joukko-osastoista, Ilmavoimista ja Merivoimista.

Ilmapuolustusharjoitus on ilmatorjunnan varusmiesten ja reserviläisten tärkein  ampumakoulutus- ja taisteluharjoitus, joita järjestetään joka vuosi kaksi. Aiemmin nämä koulutustapahtumat on tunnettu nimellä Ilmatorjuntaharjoitus (katso aiempia Lentoposti.fi-juttuja linkeistä alla).

Stinger_1 IPH116-harjoituksen päätavoitteena on kehittää asevelvollisten sekä henkilökunnan osaamista ilmatorjunnan eri tehtävissä. Samalla harjoitellaan puolustushaarojen ilmapuolustuksellista yhteistoimintaa. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 1600 henkilöä.

Ilmapuolustusharjoitus on kaksivaiheinen. Ampumavaiheessa 16.-20. toukokuuta ammutaan kovapanosammunnat ilmatorjunnan ohjusjärjestelmillä sekä ammusaseilla.

Taisteluvaiheessa 21.–26. toukokuuta pääpaino on ilmatorjuntayksiköiden ja niiden osien taistelun ja tulenkäytön johtamisen harjoittelussa yhteistoiminnassa muiden ilmapuolustukseen osallistuvien joukkojen kanssa. Taisteluvaiheen aikana ei ammuta kovilla panoksilla.

Harjoituksen johtaa ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Ari Grönroos. Johto-organisaation harjoitukseen muodostaa Ilmasotakoulu ja tukiorganisaation Panssariprikaati. T.T.

Lue aiempia Lentoposti.fi -juttuja aiheesta: