Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus Lohtajalla - lentotoimintaa, ilmatorjuntaa ja silppua taivaalla

Lohtaja14_6_nasams_net_puolustusvoimatPuolustusvoimien valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus 1/2020 toteutetaan ampumaharjoituksena 11.–17.5.2020 Lohtajan Vattajanniemen ampuma- ja harjoitusalueella. Ilmapuolustus rakentuu hävittäjien ja ilmatorjunnan yhteistyölle ja laajaan harjoitukseen osallistuukin joukkoja kaikista puolustushaaroista.

Perinteisen kolmen puolustushaaran maavoimien, merivoimien ja ilmavoimien yhteisen Ilmapuolustusharjoituksen ilmapuolustusharjoituksen tavoitteena on harjaannuttaa ja parantaa varusmiesten ja henkilökunnan osaamista sekä kykyä toimia monipuolisissa ja haastavissa poikkeusolojen ilmapuolustustehtävissä.

Harjoituksessa toteutetaan Karjalan prikaatin ja Meri- ja Ilmavoimien kovapanosammunnat. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 300 henkilöä. Harjoituksen johtaa ilmatorjunnan tarkastaja, everstiluutnantti Mikko Mäntynen. 

Taisteluvaihetta ei tässä harjoituksessa toteuteta koronatilanteen vuoksi. Asevelvollisten ja henkilöstön terveys on tällä hetkellä keskeisin toimintaa ohjaava tekijä Puolustusvoimissa.

 Lohtaja14_2_nasams_net_puolustusvoimat"Ilmapuolustuksen suorituskyvyn kehittämisen näkökulmasta katsottuna, on valtakunnallisella ilmapuolustusharjoituksella keskeinen rooli. Koronatilanteesta huolimatta toteutamme Ilmavoimien hävittäjien ilmasta ilmaan, Maavoimien ilmatorjuntaohjusjärjestelmien sekä Merivoimien taistelualusten laivatykistön ammunnat. Kovapanosammunnoilla viimeistellään eri asejärjestelmien simulaattoreilla hankittu osaaminen. Tämä nostaa jälleen suorituskykymme uudelle tasolle", sanoo Ilmatorjunnan tarkastaja, everstiluutnantti Mikko Mäntynen.

Puolustusvoimat ampuu harjoituksessa ilmatorjunta-aseilla Lohtajan Vattajanniemellä 13.5.2020 kello 07.00 - 16.5.2020 kello 24.00 välisenä aikana. Ampuva joukko-osasto on Ilmasotakoulu.

Harjoitukseen liittyy helikopteritoimintaa sekä muuta lentotoimintaa eri konetyypeillä koko harjoituksen ajan.Ilmamaalin tähystäminen optisilla laitteella on kielletty. Lentotoiminnassa käytetään silppua ja soihtuja, mitkä saattavat ilmetä ylimääräisinä kaikuina esimerkiksi säätutkassa ja valopilkkuina taivaalla. Lennoista saattaa lisäksi aiheutua melua.